TÀI LIỆU – GIÁO TRÌNH

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

TÀI LIỆU  NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

TÀI LIỆU TOUR

 • HƯỚNG DẪN DU LỊCH
 • MIỀN NAM
 • MIỀN TRUNG
 • MIỀN BẮC
 • NƯỚC NGOÀI
 • ĐIỀU HÀNH DU LỊCH
 • MARKETING DU LỊCH

CÁC LUẬN VĂN BÁO CÁO

CÁC MẪU BÌA LÀM LUẬN VĂN BÁO CÁO

 • MẪU BÌA 1
 • MẪU BÌA 2
 • MẪU BÌA 3
 • MẪU BÌA 4
 • MẪU BÌA 5
 • MẪU BÌA 6
 • MẪU BÌA 7
 • MẪU BÌA 8
 • MẪU BÌA 9

SÁCH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Vietnam Cambodia Laos & Greater Mekong – Pick & Mix Chapters 2009

Vietnam – Pick & Mix Chapters 2008

Thailand – Pick & Mix Chapters 1

Thailand – Pick & Mix Chapters 2

Hong Kong & Macau 13th Edition February 2008

Laos 6th Edition August 2007

Thuật ngữ chuyên ngành du lịch tải về


TÀI LIỆU KHÁC

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG BAR

Tóm tắt:
Giáo trình gồm có 6 chương –
Chương 1 : Giới thiệu về Nhà hàng;
Chương 2 : Xây dựng thực đơn trong Nhà hàng;
Chương 3 : Tổ chức phục vụ tại Nhà hàng;
Chương 4 : Tổ chức phục vụ tại Nhà Bar;
Chương 5 : Tổ chức hoạt động tại Nhà bếp;
Chương 6 : Mối quan hệ giữa các bộ phận trong qui trình;
Chương 7 : Tổ chức Tiệc và phục vụ tiệc.

Niên giám du lịch dowload


Tài liệu, Sách về Kinh tế – Quản lý tại thuvienso.info 🙂

All for sharing!
Pass Mediafire: thuvienso.info

Kinh Tế – Quản Trị

PAGE 1
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh – Phạm Văn Dược, 236 Trang 1.97 MB, PDF
Phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?r2abntwmfpn

Giá và chiến lược giá – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 84 Trang 2.38 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?jmmga5jryhh

Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 97 Trang 2.69 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?2oyngojqzzg

Thị trường mục tiêu – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 91 Trang 2.66 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?lnxnimynwjz

Yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc, 107 Trang 2.86 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân sự học: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?yykzg0uzzyt

Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực – Văn Tuấn, 114 Trang 3.28 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học:Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?d2vzxqijmmd

Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm – Ths.Nguyễn Quỳnh Chi, 81 Trang 2.32 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?n23yyj2zzwz

Quản trị Chất lượng sản phẩm – Quan Minh Nhựt 230.15 KB, HTM
Tài liệu giảng dạy của Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh, Đại học Cần Thơ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?xqqoy1w80gc69zr

Chiến lược phát triển cho ngành Logistics Việt Nam đến năm 2010 1.17 MB, PDF
Đề tài nghiên cứu môn Quản trị chiến lược, Đại học Ngoại thương, Tp.Hồ Chí Minh

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?c0nrasw8sikt5mw

Giáo trình kinh tế môi trường – Pgs.Ts.Hoàng Xuân Cơ, 247 Trang 6.2 MB, PDF
Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường

 

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại 1 – Hoàng Minh Đường, 353 Trang 13.8MB, PDF
Tài liệu trong giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ dài hạn chính quy

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?tygzemyknzn

[Slide bài giảng] Nguyên lý Marketing – Ts.Phạm Thị Minh Lý, 348 Trang 2.38 MB, PDF
Thông tin và môi trường tiếp thị. Thị trường và phân khúc thị trường

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?w3m0teyjt2m

Giáo trình Quản lý đô thị – Gs.Ts.Nguyễn Đình Hương, 445 Trang 17.19 MB, PDF
Quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị. Quản lý kinh tế đô thị.

 

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư – Ts.Từ Quang Phương, 305 Trang 20.39 MB, PDF
Tài liệu cho giáo viên, nghiên cứu sinh, chuyên nghành kinh tế và quản trị kinh doanh

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?fzmvwmyzk2n

Giáo trình Nghiệp vụ thư ký – Ts.Lương Minh Việt, 265 Trang 14.64 MB, PDF
Tổ chức phòng làm việc và bố trí các thiết bị, máy móc trong văn phòng

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?nhmmjzyvq4i

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 2 – Nguyễn Thị Lực, 109 Trang 12.17 MB, PDF
Một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại.

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?jmzzwdnqjj1#1

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại-dịch vụ 1 – Nguyễn Thị Lực, 376 Trang 18.47 MB, PDF
Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng và xây dựng mắt hàng kinh doanh ở cửa hàng bán bán lẻ.

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?mgnmfntyiht

Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý – Ts.Đỗ Hoàng Toàn, 420 Trang 11.98 MB, PDF
Nhận dạng các hệ thống đông người trong quản lý: Xã hội, Doanh nghiệp, Con người

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?zqmmlzgztd2

10 Phút học máy tính mỗi ngày, Tìm hiểu về ổ đĩa cứng, 163 Trang 7.13 MB, PDF
Tìm hiểu các giới hạn của dung lượng ổ đĩa. Kiểm tra ổ đĩa và giải quyết sự cố

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?kgix0b1wji7skt6

Kế toán doanh nghiệp 1 – Nhiều tác giả, 140 Trang 1.12 MB, PDF
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?ynd8b2d2djxlvdm

Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả – Đại Học Harvard, 81 Trang 481.75 KB, PDF
Nền tảng kiến thức cho khởi đầu đầy tự tin khi hoạch định và thực hiện chiến lược.

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?pa517zzrcr77d7s

Cẩm nang thương mại điện tử cho doanh nhân – Ths.Dương Tố Dung, 84 Trang 1.08 MB, PDF
Kiến thức về thương mại điện tử, Ứng dụng thương mại điện tử cho từng ngành kinh doanh

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?pks26zoj55j7n5e

Thu hút, Tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực – Ths.Vũ Văn Tuấn, 125 Trang 3.72 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?4riqtivxdjo

193 Ý tưởng Marketing hiện đại – Nhiều tác giả 498.34 KB, PDF
Những kế hoạch marketing mẫu được nghiên cứu từ nhiều Công ty đã thành công

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?mhmjaxbrzj0

Phân tích chiến lược Marketing của Cocacola – Nguyễn Xuân Lãn 945 KB, PDF
Phân tích thị trường vĩ mô, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?9x6oozg9ulxrxgo

[Slide bài giảng] Phân loại kế hoạch sản xuất 201 KB, PPT
Mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?uv8rqrn2x93rszk

[Slide bài giảng] 18 Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 378.5 KB, PPT
Người lãnh đạo có hiệu quả có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?1zmzgmxxmdd

Giáo trình Lý thuyết thống kê – Hà Văn Sơn, 168 Trang 1.93 MB, PDF
Trong cơ chế KTTT, các nhà kinh doanh, quản lý, kinh tế có nhiều cơ hội thuận lợi

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?twwmd5ymlmy

[Slide bài giảng] Kinh tế vi mô – Hoàng Xuân Bình, 312 Trang 4.69 MB, PDF
Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp (Cung, cầu)

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?mfyưymz3uzzk

PAGE 2
Sách hướng dẫn học tập Kinh tế vĩ mô – Ths.Trần Thị Hòa, 175 Trang 3.08 MB, PDF
Kinh tế vĩ mô bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?xacp86kx1m18zb9

[Silde Bài giảng] The Marketing Game – William D. Perreault, 40 Trang 482 KB, PPT
Xây dựng và hình thành chiến lược trên cơ sở phân tích định tính và định lượng

 

Mã:
http://www.mediafire.com/download.php?f7zuapdrwuc0kac

[Silde Bài giảng] Cách tìm kiếm thông tin trên Internet bằng Google 4.16 MB, PDF
Các thủ thuật cần biết cho những người sử dụng mức căn bản và chuyên sâu

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?ap1t1p3qgp8bus9

[Silde Bài giảng] Chiến lược FPT 2006-2008 – Trương Gia Bình 1.29 MB, PDF
Nhìn lại kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty truyền thông FPT

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?3lld2rp7d0lll7b

[Silde Bài giảng] Bài giảng Microsoft Excel, 82 Trang 4.55 MB, PDF
Giáo trình giảng dạy Microsoft Office Excel trong các khối kinh tế

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?dd24fj7j6rfgnon
http://www.mediafire.com/?58i9eo35seshgg5

Kiến thức thương mại điện tử – Ts.Nguyễn Đăng Hậu, 57 Trang 1.53 MB, PDF
Khoa công nghệ thông tin, Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế

 

Giáo trình xác suất thống kê – Cao Hào Thi, 127 Trang 2.73 MB, PDF
Phân tích chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo. Tương quan & hồi qui tuyến tính

 

MBA trong tầm tay : Tổng quan – Robert F.Bruner, 394 Trang 297 KB, DOC
Đầu tư: Tạo ra cái mới và tồn tại bằng những nguồn lực hữu hạn

 

Giáo trình kế hoạch kinh doanh – Ths.Bùi Đức Tuân, 314 Trang 13.2MB, PDF
Kiến thức tổ chức họat động kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN

 

Phân tích công việc – Ths.Vũ Văn Tuấn, 157 Trang 3.97 MB, PDF
Tủ sách doanh nhân tự học: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

 

Kinh tế vĩ mô (Kinh tế cộng hệ) – Hà Hưng Quốc, 558 Trang 2.99 MB, PDF
Phân tích nền kinh tế Việt nam dựa vào bối cảnh kinh tế và kinh nghiệm của Hoa Kỳ.

 

Silde Bài giảng] Kinh tế học vi mô – Hoàng Xuân Bình, 311 Trang 508.28 KB, PPT
Bộ môn kinh tế Vi Mô, Khoa Kinh tế, Trường đại học Ngoại Thương Tp.HCM

 

Suối nguồn tươi trẻ, một bí quyết cổ truyền – Peter Kelder 656.89 KB, PDF
Năm thực tập đơn giản của Tây Tạng thay đổi đời sống của bạn.

 

Toán kinh tế – Pgs.Ts.Nguyễn Quảng, 265 Trang 2.21 MB, PDF
Dùng cho hệ đào tạo từ xa, trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thong

 

Tài liệu tham khảo kinh tế phát triển – Ths.Hạ Thị Thiếu Dao 862 KB, DOC
Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển, Các nguồn lực phát triển kinh tế

 

50 Công ty làm thay đổi thế giới – Howard Rothman, 392 Trang 7.31 MB, PDF
Bạn sẽ được cung cấp thông tin về cấu trúc tổng thể của ngành kinh doanh

 

Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, 233 Trang 572.86 KB, PDF
Đạt đến thỏa thuận mà không phải đánh mất mối quan hệ hay nhượng bộ

 

Giáo trình Toán tài chính – Nhiều tác giả, 209 Trang 2.81 MB, PDF
Giá trị của đồng tiền theo thời gian được biểu hiện qua lợi tức và tỷ suất lợi tức

 

Giáo trình Kinh tế lâm nghiệp – Nhiều tác giả, 138 Trang 2.28 MB, PDF
Vai trò và đặc điểm sản xuất lâm nghiệp. Chính sách phát triển nông lâm nghiệp

 

Các bước thực hiện ý tưởng kinh doanh – Ngọc Dương, 118 Trang 1.37 GB, PDF
Cách khám phá ý tưởng kinh doanh và những yếu tố dẫn đến thành công

 

Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – ĐH Kinh Tế, 101 Trang 1.54 MB, PDF
Xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

 

Chiến lược cạnh tranh – Michael E.Porter (Giới thiệu), 472 Trang 1.52 MB, PDF
Những kỹ thuật phân tích ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh

 

Giáo trình Marketing căn bản – Ts.Nguyễn Thượng Thái, 348 Trang 0.81 MB, PRC
Giáo trình cho hệ đào tạo từ xa – Học viện Bưu chính Viễn Thông

 

Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới, 182 Trang 0.79 MB, PDF
Cuốn sách này viết về một phần đời và nghề của một người đàn ông kỳ lạ

 

Xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp – Ngô Quang Thuật, 109 Trang 1.46 MB, DOC,PDF
Hướng dẫn thực hiện VHDN từ khâu hoạch định, thực hiện, đánh giá và duy trì

 

Lịch sử các học thuyết kinh tế – Nguyễn Quang Hạnh, 139 Trang 2.07 MB, PDF
Chương trình đào tạo từ xa, Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thong

 

Cuộc chiến tranh tiền tệ – Hồ Ngọc Minh 1.91 MB, PRC
Ai thật sự là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản khổng lồ ?

 

Toàn cầu hóa và những mặt trái – Joseph E. Stiglitz, 366 Trang 211 MB, PDF
Mang lại một cái nhìn trung thực và rõ ràng nhất về các thể chế

 

PAGE 3
Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế tri thức – Nhiều tác giả ( bộ 2 quyển ) 713.03 KB, PDF
Xu thế phát triển của kinh tế tri thức và những tác động đối với quan hệ kinh tế quốc tế

 

Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh – Ths.Nguyễn Phú Quốc, 92 Trang 707.38 KB, PDF
Cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh

 

Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh – Ng Thị Thu Hiền, 159 Trang 3.97 MB, PDF
Slide bài giảng giao tiếp kinh doanh, Trường đại học Marketing Tp.Hồ Chí Minh

 

Sát thủ khác biệt hóa – Jacky Tai, 35 Trang (Giới thiệu) 1.31 MB, PDF
13 Chiến lược khác biệt hóa để phát triển thương hiệu cho Công ty của bạn

 

Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 330.12 KB, PDF
Phụ trách thông tin: Cty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudentail Việt Nam

 

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Sông Đà, 62 Trang 681.5 KB, PDF
Sơ lược tình hình công ty và diễn biến kinh doanh qua các số liệu phân tích thực tế

 

Ứng dụng CNTT vào công tác quản trị – Nguyễn Bá Minh 383.14 KB, PDF
Ứng dụng tin học vào dây chuyền cung ứng trong doanh nghiệp sản xuất

 

Ý tưởng điên rồ hay nhìn xa thấy trước – Jay K. Rosengard 226.17 KB, PDF
Lựa chọn chiến lược cho chính sách ngân sách ở Đông Timor

 

Yukichi Fukuzawa, Tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại, 340 Tr 2.44 MB, PDF
Một thầy dạy vĩ đại của thế hệ trẻ Nhật Bản và là cột trụ của nền cộng hoà

 

[Silde Bài giảng] Xây dựng đội ngũ thành tích cao – Trần Ngọc Chí 250 KB, PPT
Làm được nhiều hơn để xây dựng kỹ năng và lòng tận tâm của mỗi cá nhân

 

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả – Vũ Thế Hải, 63 Trang 1.29 MB, PDF
Cung cấp “những hộp công cụ” với đầy đủ các ví dụ, bảng mẫu chú giải thuật ngữ

 

Giáo trình Kinh tế ngành – Nhiều tác giả, 91 Trang 992.32 KB, PDF
Hoạch định việc sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp

 

[Slide Bài giảng] Quản trị chiến lược – Nhiều tác giả, 113 Trang 790.32 KB, PDF
Định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh

 

[Slide Bài giảng] Quản lý dự án – Phan Thế Vinh, 151 Trang 1.95 MB, PDF
Bộ môn Quản lý công nghiệp – Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học bách khoa

 

Slide.Cạnh tranh toàn cầu và Lợi thế Việt Nam – E. Porter, 113 Trang 2.6 MB, PDF
Bài giảng tại hội thảo về kinh tế & kinh doanh tại HCM của giáo sư Porter đại học Harvard

 

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C – Pgs.Ts.Nguyễn Văn Minh 545 KB, PDF
Slide bài giảng, Khoa Thương mại điện tử, Trường đại học Ngoại Thương Tp.HCM

 

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B – Pgs.Ts.Nguyễn Văn Minh 453 KB, PDF
Slide bài giảng, Khoa Thương mại điện tử, Đại học Ngoại Thương Tp.Hồ Chí Minh

 

Quản trị sản xuất – Nhiều tác giả, 157 Trang 4.35 MB, PDF
Các bước phát triển và hướng nghiên cứu dây chuyền quản trị sản xuất

 

Quản trị nhân sự – Bùi Hoàng Lợi, 49 Trang 384.51 KB, PDF
Mô hình tuần hoàn quan điểm tổng thể định hướng viễn cảnh quản trị nhân sự

 

Quản trị doanh nghiệp – Trương Hòa Bình, 175 Trang 297.45 KB, HTML
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ
[

Mã:
url]http://www.mediafire.com/?ntdiwyczmny[/url]

[Slide bài giảng] Phong thủy trong kinh doanh hiện đại – Nguyễn Thị Bích 11.6 MB, PPT
Nghệ thuật lựa chọn địa điểm và bố cục của người trung quốc cổ đại

 

Hệ thống tiền lương và tiền công – Ths.Vũ Văn Tuấn, 111 Trang 2.8 MB, PDF
Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng 2.8 MB, PDF
Sách doanh nhân tự học: Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương – Pgs.Ts.Đoàn Thị Hồng Vân, 473 Trang 19.9 MB, PDF
Kiến thức cơ bản để đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương

 

Xây dựng để trường tồn – Jim Collins, 548 Trang 2.42 MB, PDF
Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và dẫn đầu thế giới

 

Xây dựng tầm nhìn cho công ty của bạn 329.71 KB, PDF
Xây dựng để tồn tại lâu dài : Những thói quen thành công của những công ty có tầm nhìn

 

 

PAGE 4

Tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ – Delta, 103 Trang 551 KB, DOC
Xác định những người:cả nhân viên và khách hàng là trụ cột cho doanh nghiệp của bạn

 

Xây dựng thương hiệu lý tưởng – Cty LantaBrand 529.39 KB, PDF
Các thương hiệu mạnh là những thương hiệu có khả năng vượt qua những thay đổi văn hoá

 

Xây dựng thương hiệu cá nhân – Cty LantaBrand 156.58 KB, PDF
Làm cho người khác chấp nhận tính cách của bạn bắt đầu từ khi họ để ý đến bạn

 

5 Giai đoạn trong xây dựng thương hiệu – Cty LantaBrand 528.48 KB, PDF
Những yếu tố nào quy định sự khác biệt giữa các thương hiệu trên thương trường

 

Tổ chức thương mại thế giới WTO – Bernard Hoekman 274.25 KB, PDF
Một trong những thành quả đàm phán thương mại đa phương của Vòng đàm phán Uruguay

 

Tầm nhìn & sứ mạng thương hiệu – Cty LantaBrand 184.82 KB, PDF
Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định hướng cho tương lai

 

[Slide bài giảng] Tại sao phải xây dựng thương hiệu – Cty Maket Connect 1.33 MB, PPT
5 Quan hệ bất biến để duy trì thương hiệu và 5 Tiêu chí đánh giá thương hiệu

 

Kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế – Trương Quang Hùng 443.39 KB, PDF
Điều gì gây ra sự khác biệt về của cải và thu nhập giữa các nước trên thế giới

 

Tính nhượng bộ hỗ tương trong WTO – Bernard Hoekman 453.52 KB, PDF
Tính nhượng bộ hỗ tương là một nguyên lý kích hoạt của hệ thống GATT/WTO

 

Thương mại điện tử & Kinh doanh qua mạng – Ths.Dương Tố Dung 5.43 MB, PDF
Bí quyết thành công trong thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến

 

International Handbook on Giftedness – Larisa V. Shavinina, 1546 Pages 17.12 MB, PDF
Sổ tay quốc tế về Giftedness, hiểu được tầm quan trọng và nhìn trên nhiều vấn đề

 

Trở thành triệu phú Đôla trong 3 năm – T.Harv Eker , 31 Trang 6.25 MB, PDF
Kỹ năng chọn phương tiện đúng ở thời điểm thích hợp là kỹ năng hiếm có và sinh lời

 

Trở thành người đầu tiên – Cty LantaBrand 349.27 KB, PDF
Tại sao các thương hiệu như Coca-Cola và Heinz luôn là người dẫn đầu thị trường.

 

B2B Marketing – Tiếp thị giữa các tổ chức, 244 Trang 820.77 KB, PDF
Hệ thống tiếp thị giữa các tổ chức và các thành tố của nó

 

Hướng dẫn giải bài tập thực hành kinh tế Vi mô, 40 Trang 798.71 KB, PDF
Phân tích thị trường không có đối thủ, cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy

 

Thẩm định dự án – Rudolf Grunig, 45 Trang 11.15 MB, PDF
Các vấn đề quyết định và các thủ tục ra quyết định thẩm định dự án

 

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh – Ths.Phạm Quốc Luyến 1.17 MB, PDF
Ý nghĩa, mục tiêu và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

 

[Slide Bài giảng] Quản trị chiến lược – Phạm Xuân Lan 2.24 MB, PDF
Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp

PAGE 5
Tài liệu bán hàng – viết như thế nào – Phan Thu dịch 158.34 KB, PDF
Quy tắc vàng của công việc viết quảng cáo là: “Không có quy tắc vàng nào cả!”

 

Phân tích thị trường và hành vi mua sắm của người tiêu dùng 485.19 KB, PDF
Tìm hiểu trước thị trường để có thể xây dựng được những kế hoạch Marketing có căn cứ

 

Kotler bàn về tiếp thị – Phillip Kotler 865.13 KB, PDF
Làm thế nào để tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường ?

 

102 Bí quyết thương mại điện tử – Nhiều tác giả 1.33 MB, PDF
Sách hướng dẫn xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệm vừa và nhỏ

 

Lý thuyết Dow – nền tảng của phân tích kĩ thuật 995 KB, PDF
Cơ sở để xây dựng cũng như đối tượng nghiên cứu những biến động của bản thân thị trường

 

[Silde bài giảng] Giải quyết các tranh chấp thương mại – Ths.Lê Minh Nhựt 440.5 KB, PPT
Giải quyết tranh chấp bằng tố tụng tòa án và thủ tục trọng tài

 

[Silde bài giảng] Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại – Lê Minh Nhựt 408.5 KB, PPT
Ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 

PAGE 6
Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 17, 111 Trang 1.21 MB, PDF
Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 16, 110 Trang 1.03 MB, PDF
Vai trò, vị trí nhiệm vụ của cán bộ quản trị kinh doanh

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp 15, 102 Trang 1.04 MB, DOC
Các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng mua hang

 

Doanh nghiệp & hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 90 Trang 0.97 MB, PDF
Kinh doanh là các hoạt động nhằm mục đích sinh lãi của chủ thể kinh doanh

 

Định hướng tập trung – Al Ries, 44 Trang 373 KB, DOC
Tương lai của công ty bạn phụ thuộc vào điều này

 

Định giá thương hiệu – Lanta Brand 0.14 MB, PDF
Thương hiệu ảnh hưởng rất lớn đến quyết định lựa chọn của người tiêu dung

 

Đi tìm sự hòa hợp trong nhượng quyền thương hiệu 0.14 MB, PDF
Các hoạt động nhượng quyền cố gắng thúc đẩy những mối quan hệ và sự liên kết

 

Mã:
[url]http://www.mediafire.com/?mzqmhm5mmzt[/url

]
Phân tích tình thế chiến lược & Các chiến lược điển hình của DN 0.49 MB, PPT
Trường Đại học thương mại, bộ môn Quản trị chiến lược, Giảng viên: Đỗ Thị Bình

 

[Slide Bài giảng] Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược 0.99 MB, PPT
Kế hoạch không đi đôi với hành động giống như sự mơ mộng.

 

Giáo trình quản trị học – Tôn Trọng Tín, 102 Trang 0.51 MB, PDF
Mỗi dạng QT khác nhau chịu sự chi phối của qui luật riêng, có những đặc điểm riêng

 

Giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh – Nguyễn Thị Thu Hiền 2.76 MB, PPT
Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh

 

Mô phỏng Marketing – Đại học Kinh tế, Khoa QTKD 0.58 MB, PDF
Quyết định ngày hôm nay sẽ tạo ra những cơ hội và khó khăn, thách thức ở ngày mai

 

[Slide Bài giảng] Quản lý Rủi ro tài chính, 45 Trang 228.86 KB, PDF
Phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục

 

[Slide Bài giảng] Quản trị tài chính doanh nghiệp, 21 Trang 154.67 KB, PDF
Doanh nghiệp nên dùng những nguồn tài trợ nào để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư

 

[Slide Bài giảng] Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu, 39 Trang 135.52 KB, PDF
Các thị trường vốn vận hành tốt đáp ứng thế nào với thuế và các yếu tố khác

 

[Slide Bài giảng] Chính sách nợ tác động NTN đến giá trị doanh nghiệp 144.86 KB, PDF
Tài nguyên cơ bản của một doanh nghiệp là dòng các lưu kim do tài sản DN sản xuất

 

PAGE 7
[Slide Bài giảng] Chính sách cổ tức, 36 Trang 150.86 KB, PDF
Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của 3 loại quyết định tài chính

 

[Slide Bài giảng] Lập kế hoạch tài chính dài hạn, 48 Trang 214.6 KB, PDF
Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu kê hoạch tài chính năm

 

[Slide Bài giảng] Chi phí sử dụng vốn, 33 Trang 232.44 KB, PDF
Chi phí sử dụng vốn là giá phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ

 

[Slide Bài giảng] Tác động đòn bẩy lên rủi ro và Tỷ suất sinh lời, 30 Tr 175.09 KB, PDF
Tính khả biến tăng thêm của thu nhập mỗi cổ phần do việc sử dụng các chi phí

 

Tâm lý quản trị – Lê Thị Liên, 99 Trang 0.61 MB, PDF
Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan

 

Quản trị sản xuất – Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 183 Trang 6.62 MB, PDF
Vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất

 

Quản trị nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 196 Trang 3.41 MB, PDF
Bốn xu hướng lớn trong các lĩnh vực chức năng của quản trị nguồn nhân lực

 

Quản trị Marketing – Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 346 Trang 5.81 MB, PDF
Điểm xuất phát của tư duy marketing là những nhu cầu và mong muốn của con người

 

Quản trị dự án & Nhà quản trị dự án, 139 Trang 2.59 MB, PDF
Dự án là một nỗ lực hành động có thời hạn để tạo ra một sản phẩm,dịch vụ đơn nhất

 

Phát triển kỹ năng quản trị – Ts.Nguyễn Quốc Tuấn, 161 Trang 2.36 MB, PDF
Tôi sẽ QL người khác nhưng điều đầu tiên mà tôi thực hiện đó là QL chính tôi đã

 

Giáo trình Marketing chiến lược – Đại học Đà Nẵng, 265 Trang 4.34 MB, PDF
Thách thức của Marketing chiến lược, một thị trường toàn cầu hóa

 

Giáo trình Nghiên cứu Marketing – Đại học Đà Nẵng, 194 Trang 3.89 MB, PDF
Hệ thống thông tin marketing,hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing

 

Hệ thống thông tin Marketing và Nghiên cứu Marketing, 465 Trang 7.11 MB, PDF
Những vấn đề cơ bản trong Marketing và nghiên cứu thị trường

 

Sự thỏa đáng của giải pháp xử lý tranh chấp trong WTO 376.23 KB, PDF
Phân tích dưới giác độ của một nước đang phát triển

 

Phù hợp chính sách ngoại thương với KT vĩ mô đối với nông nghiệp 13.6 KB, PDF
Chính sách phát triển và những động cơ khuyến khích trong nông nghiệp

 

Sự cạnh tranh về giá sản xuất lúa gạo ở Việt Nam – M.Bautista 204.08 KB, PDF
Những tác động của các chính sách trong nước và các nhân tố bên ngoài

 

Sử dụng màu sắc thích hợp giúp bạn xây dựng thương hiệu 278.14 KB, PDF
Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh sự khác biệt giữa tổ chức của bạn với các đối thủ

 

Sử dụng các thị trường để quản trị quốc gia tốt hơn ở Singapore 375.11 KB, PDF
Trường Quản trị công John F.Kenedy Đại học Harvard Loạt bài nghiên cứu của GV

 

PAGE 8

10 Định dạng cơ bản của trang quảng cáo 1.00 MB, PDF
Nhìn chung,dù phát triển sáng tạo đến đâu, bố cục dàn trang sẽ là 10 định dạng sau

 

[Silde bài giảng] Chính sách chiến lược cổ tức – Điệp Dung, 28 Tr 233.96 KB, PDF
Chính sách cổ tức tác động đến giá trị thị trường của Công ty ra sao?

 

[Silde bài giảng] Cơ cấu vốn của doanh nghiệp – Bùi Văn, 34 Tr 267.13 KB, PDF
Quan điểm về “Giá trị doanh nghiệp”, đòn bẩy tài chính, lý thuyết MM1-MM2

 

Kỹ thuật đàm phán thương lượng 435.5 KB, DOC
Bạn cần chuyển sự đối lập thành sự cộng tác trong thời gian quá trình thương lượng

 

[Slide bài giảng] Kỹ năng quản lý hồ sơ 203 KB, PPT
QLHS gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét lại các văn bản, hồ sơ trong tổ chức

 

Ngân hàng Hỏi đáp về thương mại điện tử, 75 Trang 1.86 MB, PDF
Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp

 

Marketing chiều sâu, 100 Chân lý marketing giúp bạn thành công 52.41 MB, PDF
Thể hiện dũng khí đi khai thác sản phẩm thật sự cải thiện cuộc sống của khách hang

 

Giáo trình kinh tế thương mại – Ths.Trần Thúy Lan, 240 Trang 15.7 MB, PDF
Thị trường và cơ chế thị trường. quản lý nhà nước đối với thương mại.

 

Kinh tế vi mô 1 – Lê Thế Giới, 237 Trang 2.05 MB, PDF
Xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức,cách thức giải quyết của nền kinh tế.

 

Giáo trình Kinh tế học vi mô Đại học Đà Nẵng, 121 Trang 1.55 MB, PDF
Nghiên cứu cách phân phối các nguồn lực khan hiếm cho các nhu cầu vô hạn

 

Giáo trình Quản trị sản xuất, 183 Trang 6.62 MB, PDF
Quản trị sản xuất & vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất

 

Giáo trình Quản trị học, 153 Trang 5.92 MB, PDF
Mô tả những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động.

 

Giáo trình Quản trị chuổi cung ứng, 178 Trang 4.12 MB, PDF
Bao gồm tất cả các doanh nghiệp tham gia, một cách trực tiếp hay gián tiếp,…

 

Giáo trình quản trị chất lượng, 141 Trang 3.15 MB, PDF
Cung cấp cái nhìn tổng quát về những nguyên lý nền tảng của chất lượng toàn diện

 

Giáo trình Marketing kỹ nghệ – Nguyễn Quốc Tuấn 0.64 MB, PDF
Khách hàng công nghiệp và nhu cầu trong thị trường công nghiệp

 

Quản trị chiến lược – Lê Thế Giới, 294 Trang 5.01 MB, PDF
Theo dõi sự thực hiện tốt nhất của ngành và sử dụng việc định chuẩn

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 14 0.93 MB, DOC
Các công cụ phân tích & lập kế hoạch của giám đốc bán hang

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 13, 105 Tr 0.90 MB, DOC
Các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng mua hang

 

Quản trị sản xuất đại cương – Trương Chí Tiến, 157 Tr 4.35 MB, PDF
Các bước phát triển của quản trị sản xuất và hướng nghiên cứu quản trị

 

Quản trị chất lượng sản phẩm – Quan Minh Nhựt 0.19 MB, PDF
Những bài học kinh nghiệm trong quản trị chất lượng sản phẩm

 

Giáo trình luật lao động cơ bản – Ths.Diệp Thành Nguyên, 210 Tr 1.93 MB, PDF
Địa vị pháp lý của Công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người LĐ

 

[Silde bài giảng] Quản trị chiến lược – Ts.Lại Xuân Thủy, 130 Tr 0.77 MB, PPT
Trưởng Bộ phận Kế hoạch Chiến lược Ban Điều phối Dự án Giáo dục Đại học – ĐH Huế

 

Giáo trình quản trị nhân sự – Võ Thanh Hải 0.42 MB, CHM
Công việc giữ vay trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp

 

Đề thi trắc nghiệm kinh tế Vĩ Mô 0.05 MB, PDF
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm mẫu môn Kinh tế vi Mô

 

Để kinh doanh hiệu quả hơn: Hội thảo chuỗi thị trường 0.33 MB, PDF
Có nguyện vọng và đề xuất gì để giảm thiểu các hạn chế trong chính sách

 

PAGE 9

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế hùng mạnh của Ailen 0.65 MB, PDF
Nhìn lại khái quát nền kinh tế của Ailen trong những năm cuối thế kỷ 20

 

[Silde bài giảng] Đánh giá hiệu quả khu vực công – Jay K. Rosengard 1.12 MB, PDF
Đánh giá trước khi đầu tư: Phân tích chi phí – lợi ích

 

[Silde bài giảng] Đàm phán trong ngoại thương 114.5 KB, PPT
Các nguyên tắc cơ bản trong đàm phán. Đặc điểm của đàm phán

 

Dám dẫn đầu – Mike Merrill, 304 Tr 66.87 MB, PDF
Biến than phiền của khách hàng thành vũ khí bí mật. Tự mình làm bệ phóng

 

CPM là gì, tại sao nó quan trọng – Elain Morley 0.18 MB, PDF
Đo lường thành quả so sánh (CPM) có thể được dùng để cải thiện quản trị

 

Công nghệ và tài sản trí tuệ – Bernard Hoekman et al 0.17 MB, PDF
Việc thương mại hàng hoá quốc tế có hàm chứa quyền sở hữu trí tuệ đã phát triển

 

Cẩm nang quản trị Marketing – Quyển 5 0.62 MB, DOC
Tình trạng làm ăn kém hiệu quả của các công ty và các nguyên nhân

 

Cẩm nang quản trị Marketing – Quyển 4 0.65 MB, DOC
Tác động của yếu tố văn hoá trong hoạt động marketing của doanh nghiệp

 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước – Quyển 3 0.12 MB, PDF
Thực trạng và giải pháp cho tiến trình cổ phần hóa DNNN hiện nay

 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước – Quyển 2 0.16 MB, PDF
Cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước là một tất yếu khách quan

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 12 0.71 MB, DOC
Thiết kế bao bì biểu tượng – mẫu bao bì đặc trưng cho một thương hiệu

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 11 0.61 MB, DOC
Nghệ thuật và thực tiễn của phong cách quản lý Nhật Bản

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 10 0.72 MB, DOC
14 Bí quyết để luôn chiến thắng trong các cuộc tranh luận

 

Công cụ mới cho quảng bá thương hiệu – Cty LantaBrand 0.69 MB, PDF
Product Placement (PP) là một khái niệm vừa xuất hiện vào những năm gần đây

 

Công chức trong KD kinh tế học và chính trị học về sở hữu Nhà nước 0.28 MB, PDF
Trường hợp nào có tác dụng, trường hợp nào không có tác dụng, và lý do tại sao

 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước – Quyển 1 0.12 MB, PDF
Thực trạng quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhμ nước ở Việt Nam.

 

Cơ cấu loại hình tổ chức doanh nghiệp 0.15 MB, DOC
Là hình thức tồn tại của tổ chức, biểu thị việc sắp xếp theo trật tự nào đó

 

Chuyển đổi cơ cấu – Hollis Chenery et al. 0.49 MB, PDF
Nguyên lý của Angel về nhu cầu lương thực giảm dần

 

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 8 – Leila Webster 1.22 MB, PDF
động lực tăng trệởng chệa đủ lớn của việt nam

 

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 5 – Dorothy Riddle 0.83 MB, PDF
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 9, 112 Tr 0.96 MB, DOC
Quản lý chất lượng. Quản lý dự trữ. Quản lý nội tại hiệu quả. Bố trí mặt bằng

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 8, 73 Tr 1.02 MB, DOC
Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – Quyển 7 1.01 MB, DOC
Kế toán chênh lệch và các quyết định ngắn hạn.Quản lý thông tin tài chính

 

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 4 – Adam Sack 0.41 MB, PDF
Hình thành một quỹ đầu tử mạo hiểm* ở Việt Nam

 

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 1 – James Riedel 0.37 MB, PDF
Khu vực kinh tế tử nhâ n mới nổi lên vμ sự nghiệp công nghiệp hoá ở Việt Nam

 

Chứng khoán chính phủ – Nguyễn Xuân Thành 0.29 MB, PDF
Định giá tín phiếu kho bạc khi phát hành trên thị trường sơ cấp

 

Chính sách và cải cách ngoại thương trên bình diện nền kinh tế 0.19 MB, PDF
Các ảnh hưởng trực tiếp của chính sách: nhìn từ góc độ một khu vực

 

Chính sách ngoại thương đối với việc xóa đói giảm nghèo – Alan Winters 0.35 MB, PDF
Những câu hỏi then chốt để xác định tác động đói nghèo của một cuộc cải cách

 

Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển – Mari Pangestu 0.43 MB, PDF
Công nghiệp là một bộ phận không thể thiếu của chiến lược tăng trưởng kinh tế

 

Chiến lược & Chính sách kinh doanh, 50 Tr 0.28 MB, PDF
Môi trường kinh doanh thay đổi chóng mặt, khó phân tích, thích ứng, dự đoán,…

 

 

PAGE 10
Cẩm nang quản trị Marketing – quyển 3, 100 Tr 0.71 MB, DOC
Một số kinh nghiệm để tăng doanh số bán hàng ở các doanh nghiệp nhỏ

 

Cẩm nang quản trị Marketing – quyển 2, 104 Tr 0.83 MB, DOC
Hướng đi cho quảng cáo hiện đại: lòng tin sẽ quyết định sự chú ý của khách hang

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 6, 115 Tr 1.38 MB, DOC
Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính. Nhập môn báo cáo tài chính

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 5, 100 Tr 0.99 MB, DOC
10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của nhà quản lý

 

Kinh nghiệm thực tiển của 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế, 550 Tr 2.82 MB, PDF
Cuốn sách tập hợp những lời khuyên thiết thực của 20 CEO hàng đầu tại Trung Quốc

 

[Silde bài giảng] Cầu, cung và cân bằng thị trường – Đặng Văn Thanh 0.19 MB, PDF
Trạng thái cân bằng của thị trường, Sự thay đổi trạng thái cân bằng thị trường

 

Cấu trúc thương hiệu – LantaBrand 0.15 MB, PDF
Một cấu trúc thương hiệu mạnh cần có một sự đột phá, Cty sẽ tạo nên sự đột phá

 

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học 0.06 MB, PDF
Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau

 

Câu chuyện về con rồng có liên quan đến 1 kế hoach marketing 0.14 MB, PDF
Một kế hoạch marketing hay phải có đủ yếu tố của một câu chuyện hấp dẫn

 

[Silde bài giảng] Cầu cá nhân & Cầu thị trường – Đặng Văn Thanh 0.13 MB, PDF
Ngoại tác hệ thống nghịch và hiệu ứng thích chơi trội

 

Cần phải có một tên mới riêng cho thị trường Trung Quốc – LantaBrand 0.17 MB, DOC
Bạn đã từng nghĩ đến việc thâm nhập vào thị trường Trung Quốc bao giờ chưa?

 

Cẩm nang quản trị Marketing – quyển 1, 100 Tr 0.70 MB, DOC
Bạn thích hợp là một doanh nhân tự chủ hay một nhà KD được nhượng quyền?

 

Cẩm nang quản trị doanh nghiệp – quyển 4, 100 Tr 0.79 MB, DOC
Các họat động marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới

 

Cải thiện sự tuân thủ thuế – R. M. Bird & O. Oldman 0.30 MB, PDF
Tuân thủ thuế thu nhập và các biện pháp chế tài ở các nước đang phát triển

 

Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển – Jay K. Rosengard 0.44 MB, PDF
Mục đích của cải tổ thuế tài sản tại các nước đang phát triển là cần phải…

 

Cải cách thuế bất động sản tại các nước đang phát triển – J.Rosengard 0.58 MB, PDF
So sánh hệ thống thuế bất động sản tại các nước nghiên cứu

 

Cải cách nông thôn, xóa đói giảm nghèo & Tăng trưởng kinh tế – O.Dapice 0.18 MB, PDF
Quá trình phát triển của nông nghiệp Việt Nam, mối liên quan giữa NN với KT

 

Cải cách hệ thống ngân hàng – Huỳnh Thế Du 0.16 MB, PDF
Những điểm sáng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Những yếu kém và tồn tại

 

Cải cách chính sách ngoại thương trong từng nội dung – Bernard Hoekman 0.29 MB, PDF
Ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới

 

Cách tiếp cận thị trường Mỹ 0.03 MB, PDF
Chuẩn bị kỹ từng bước và sáng tạo, Tìm kiếm thông tin và đối tác, Hoạch định

 

Các tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự án – Joseph Tham 0.31 MB, PDF
Quan điểm Tổng Đầu tư (TI) và Quan điểm Vốn cổ đông

 

Các phương pháp quản trị kinh doanh 0.52 MB, DOC
Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc Quản trị kinh doanh

 

Các phương pháp phân tích – Fulbright 0.58 MB, PDF
Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS

 

Mã:
http://www.mediafire.com/?5mznzdt4mk0

Các phương án thể chế cung ứng cơ sở hạ tầng – Fulbright 0.21 MB, PDF
Nghiên cứu này trình bày một bố cục phân tích đồng thời xem xét và đánh giá

 

Xem thêm bài viết liên quan::

62 phản hồi

 1. Ban nao co tai lieu ve : su anh huong cua nguon luc ben ngoai doi voi su phat trien du lich VN. Mong cac ban giup do!!!

 2. thầy ơi, 10 câu hỏi ôn tập của lớp tổng quan khóa 09 có chưa thầy?

 3. Thưa thầy, thầy có mẫu “Hợp đồng phục vụ khách giữa Nhà hàng và Công ty Du lịch” không hả thầy? Nếu có thầy gửi giúp em nhé thầy! Cảm ơn thầy nhiều!

 4. Thầy ơi, tâm lý du khách mỹ la tinh là như thế nào vậy ạ? Help me!

 5. Sách hay:

  “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” – NXB Văn hoá thông tin.
  Bản gốc: Confessions of an Economic Hit Man – John Perkins

  Link bản Việt: http://www.mediafire.com/download.php?ifztn5d1yoc
  Link bản English:
  Bản .prc: http://www.thuvien-ebook.com

  Introduce

  “Những kẻ sát thủ kinh tế”, John Perkins viết: “là những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi khắp thế giới và lừa đảo các nước trên toàn thế giới hàng tỷ đô la. Công cụ của những kẻ sát thủ này là những báo cáo tài chính lừa đảo, những cuộc bầu cử gian lận, những khoản tiền thưởng béo bở, những vụ tống tiền, tình dục và giết người”.

  John Perkins hẳn là phải rõ – ông đã từng là một kẻ sát thủ kinh tế. Công việc của ông là thuyết phục các nước có tầm quan trọng mang tính chiến lược đối với Mỹ – từ Inđônêxia cho đến Panama – chấp nhận vay những khoản tiền khổng lồ để phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo rằng, các tập đoàn Mỹ thầu sẽ thắng thầu những dự án béo bở đó. Bị chất chồng bởi gánh nặng nợ nần, các nước này phải chịu sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ, Ngân hàng Thế Giới và các tổ chức viện trợ khác mà Mỹ có ưu thế, họ như những kẻ cho vay nặng lãi – tự định đoạt các điều khoản trả nợ và ép chính phủ các nước phải quy phục.

  Câu truyện đời thực lạ thường này đã vạch trần những mưu đồ quốc tế, những vụ tham nhũng, những hoạt động của các tập đoàn và chính phủ mà ít ai biết tới, và đang gây ra những hậu quả tàn khốc cho nền dân chủ Mỹ và toàn thế giới.

  Trong cuốn tự truyện cực kỳ hấp dẫn này, John Perkins kể về sự giằng xé nội tâm mà ông đã từng trải qua để từ một người đầy tớ trung thành với đế chế trở thành ngưởi bênh vực hết mình cho quyền lợi của những người bị áp bức. Được cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ bí mật tuyển và trả lương qua một hãng tư vấn quốc tế, ông đã đi khắp nơi trên thế giới – đến Inđônêxia, Panama, Êcuađo, Côlômbia, A-rập Xê-út, Iran và những địa điểm mang tầm chiến lược khác. Núp dưới danh nghĩa xoá đoá giảm nghèo, công việc của ông trên thực tế là thực thi các chính sách nhằm phục vụ lợi ích của chủ nghĩa tập đoàn Mỹ (một liên minh giữa chính phủ, các ngân hàng và các tập đoàn). Chính những chính sách này đã gây nên sự chia rẽ giữa các quốc gia, cuối cùng dẫn tới sự kiện ngày 11/9 và khiến cho làng sóng chống đối Mỹ ngày càng gia tăng.

  Câu chuyện của Perkins làm sáng tỏ những gì ông và các đồng nghiệp của mình – những người tự coi mình là EHM (Economic Hit Man) – thực sự đã nhúng tay vào. Chẳng hạn, ông giải thích vai trò của mình trong âm mưu tồn hàng tỷ đô la dầu mỏ của A-rập Xế-ut về cho nền kinh tế Mỹ, nhờ vậy làm khăng khít thêm mối quan hệ mật thiết giữa Hoàng gia Arập theo trào lưu Hồi giáo chính thống với những chính quyền Mỹ sau này. Perkins đã vạch trần guồng máy của thế lực đế quốc đứng đằng sau những sự kiện gây chấn động lịch sử đương đại như sự sụp đổ triều đại Sa của Iran, cái chết của Tổng thống Panama Omar Torrijos và những cuộc xâm lược của Mỹ ở Panama và Irắc.

  Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế – cuốn sách bị nhiều người ngăn cản – đã phơi bày sự vận hành ít ai biết đến của chính cái hệ thống đang cổ xuý cho toàn cầu hoà và đẩy hàng triệu ngưòi trên thế giới lâm vào cảnh bần cùng. Câu chuyện đầy sức thuyết phục này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và giấc mơ Mỹ về một thế giới công bằng và đầy tình thương, một thế giới an ninh hơn sẽ trở thành hiện thực.

  Theo John Perkins, chúng ta có thể đạt được sự hoà bình và phồn vinh trên thế giới bằng cách mở mang kiến thức và cải cách các thể chế trên thế giới. Ông hiện đang viết và giảng về điều này. Công ty năng lượng do ông lập ra đã làm thay đổi hoàn toàn ngành dịch vụ công cộng của Mỹ. Từ năm 1971 đến 1981, ông đã làm việc cho Công ty tư vấn quốc tế Chas. T.Main với tư cách là nhà kinh tế trưởng. Giám đốc kinh tế và quy hoạch vùng nhưng trên thực tế, ông là một EHM. Sự kiện ngày 11/9 khiến ông từ bỏ vai trò là một EHM và quyết định phơi bày sự thật về nửa cuộc đời đầy bóng tối và bí mật của mình.

  “Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết. Nó là một câu chuyện thực về cuộc đời tôi. Chúng ta đang sống trong thời đại của những cuộc khủng hoảng trầm trọng – và cả những cơ hội vô cùng lớn lao. Câu chuyện về sát thủ kinh tế này kể lại việc chúng tôi đã vươn tới vị trí hiện tại như thế nào và tại sao giờ đây chúng tôi phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng tưởng chừng không thể vượt qua. Cần phải kể ra câu chuyện này bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu ra những sai lầm trong qúa khứ, chúng ta mới có thể tận dụng được những cơ hội trong tương lai; bởi sự kiện ngày 11/9 đã xảy ra, và chiến tranh Iraq lần thứ 2 cũng đã xảy ra; bởi vì ngoài 3000 người chết vào ngày 11/9/2001, mợi ngày còn có thêm 24000 người chết đói, vì họ không kiếm nổi thức ăn. Quan trọng nhất là câu chuyện này phải được kể ra vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia có đủ khả năng, tiền bạc và quyền lực để thay đổi tất cả những điều này. Đó là quốc gia đã sinh ra tôi và tôi đã từng phụng sự với vai trò là một EHM: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

  Đây là một câu chuyện thực. Tôi đã trải qua từng giây phút của câu chuyện này.Cảnh vật, con người, những cuộc đối thoại và những cảm giác mà tôi miêu tả đđều là một phần trong cuộc sống của tôi. Mặc dù đó là câu chuyện về cuộc đời riêng của tôi, nhưng được đặt trong bối cảnh cua các sự kiện thế giới lớn lao đã làm nên lịch sử của chúng ta, đã đưa chúng ta đến vị trí hiện tại và xây dựng nên nền tảng cho tương lai của con cháu chúng ta.

  Ngày nay chúng ta có thể thấy những kết quả mà cái hệ thống này sản sinh ra bắt đầu quay cuồng. Các vị lãnh đạo ở những công ty được kính trọng nhất đang thêu nhân công với mức lương gần như cho nô lệ để làm quần quật trong những điều kiện làm việc phi nhân đạo trong những xí nghiệp chuyên bóc lột công nhân hế sức tàn tệ ở châu Á. Các công ty dầu lửa cố tình đổ các chất độc hại xuống các dòng sông trong vùng rừng rậm nhiệt đới, giết chết con người, động vật và thực vật một cách có chủ ý, huỷ diệt các nền văn hoá cổ xưa….

  Thừa nhận vấn đề là bước đầu tiên để tìm ra giải pháp. Thú nhận tội lỗi là bước đầu tiên của sự hối cải. Do vậy, hãy để cuốn sách này là khởi đầu cho việc cứu vớt linh hồn của chúng ta. Hãy để cho nó truyền cho chúng ta nghị lực để có được những cống hiến mới và giúp chúng ta biến giấc mơ của mình về một xã hội công bằng và cao thượng thành hiện thực.”
  (Lời tác giả, John Perkins)

  “… Cái nhìn cực kỳ sắc xảo của một người trong cuộc về việc các công ty đa quốc gia đã trắng trợn cướp đoạt tiền của các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, hết nước này đến nước khác, một cách hợp pháp như thế nào.”
  (-Josh Mailman, đồng sáng lập The Threshold Foundation, Social Venture Network và Business for Social Responsibility.)

  Mời dowload tại link sau:
  http://www.mediafire.com/?ifztn5d1yoc

 6. Microsoft Power Point là một phần mềm trình diễn giúp cho các giáo viên có thể tự xây dựng được các giáo án điện tử theo ý tưởng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với phần mềm này cho phép giáo viên tạo ra các bài giảng, thể hiện bài giảng một cách linh hoạt, nhịp nhàng. Đặc biệt điểm mạnh của phần mềm cho phép liên kết với tất cả các chương trình được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng khác. Đồng thời phần mềm cho phép tạo ra các bài giảng có âm thanh, hình ảnh, chuyển động và tương tác với các hiệu ứng hết sức phong phú… Nhờ vậy thông qua phần mềm này giáo viên hoàn toàn có thể tạo ra được các giáo án theo ý tưởng của mình.

  Dưới đây là tài liệu hướng dẫn các bạn có thể học được Power point thật nhanh, thật đơn giản. Tài liệu này Thandieu2 sưu tầm được bổ sung, hi vọng giúp các thầy cô thành thạo việc giảng dạy bằng máy chiếu.

  Dowload về tại đây

 7. THE STUDY SMART SERIES, designed for students from junior high school through lifelong learning programs, teaches skills for research and note-taking, provides exercises to improve grammar, and reveals secrets for putting these skills together in great essays.

  Spelling Simplified uses logic and simple explanations to lead the student through basic techniques for learning to “hear” how a word is spelled, to master irregularities, and to spell larger words by knowing how to spell the smaller words and syllables inside them.

  Millions of people want to learn to spell correctly, but they fear the task will be tedious and painful. Now, with the unique, logical approach presented in Spelling Simplified, anyone can become a skilled speller quickly and easily. Through the use of simple and effective exercises and tips, Spelling Simplified illustrates what many poor spellers forget-that the way a word is spelled is closely related to the sound and meaning of that word.

  Chapters devoted to syllables and stress, patterns in the language, consonant clusters, and vowel-consonant combinations are included, each complete with its own set of examples and exercises. From the simplest root words through longer words derived from foreign languages, Spelling Simplified guides you through basic techniques for learning how to “hear” a word, how to master irregularities, and how to form large words from smaller ones. Breezily written and easy to use, Spelling Simplified shows that mastering spelling can be painless–and even fun

  http://www.missupload.com/799i8m2k79z7/Spelling Simplified.rar

 8. BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  Tên đề tài : Kế Tóan Tài Sản Cố Định –Nguồn Vốn Kinh Doanh – Phân Phối Lợi Nhuận Giữa Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn Và Các Đơn Vị Phụ Thuộc

  NỘI DUNG
  Hiện nay trên thế giới, Việt Nam đang là một trong mười điểm đến thu hút khách du lịch từ các nước do điều kiện kinh tế ,chính trị ổn định. Tiền đề đó đã tạo động lực cho ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã góp phần đáng kể trong việc phát triển du lịch nước ta.Các sản phẩm của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cung cấp ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.
  Trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai, Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc đã và đang không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ…để xứng tầm là công ty du lịch hàng đầu ở Việt Nam. Do đó việc luân chuyển tài sản cố định, nguồn vốn kinh doanh giữa Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc phải được tổ chức , hạch toán và theo dõi chặt chẽ để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Tổng Công ty cho các đơn vị phụ thuộc là công tác rất quan trọng, tạo điều kiện cho việc tái đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty nói chung và các đơn vị phụ thuộc nói riêng.
  Do vấn đề về luân chuyển tài sản cố định, nguồn vốn kinh doanh và phân phối lợi nhuận giữa Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc là vấn đề xuyên suốt và gắn liền với việc tạo ra hiệu quả trong quá trình phát triển của Tổng Công ty và các đơn vị nên em đã chọn đề tài “ Kế toán tài sản cố định – Nguồn vốn kinh doanh- Phân phối lợi luận giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và các đơn vị phụ thuộc” cho khoá luận tốt nghiệp của mình.

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
  ĐỀ TÀI :

  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  – NGUỒN VỐN KINH DOANH –
  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
  GIỮA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SAIGON
  VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

  Lời mở đầu

  CHƯƠNG 1 : SƠ LƯỢC VỀ TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SAIGON
  1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Tổng Công ty Du lịch Saigon
  1.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
  1.1.2 Sơ đồ các đơn vị phụ thuộc, thành viên
  1.2 Đặc điểm, chức năng hoạt động của công ty
  1.2.1 Hình thức sở hữu
  1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh
  1.2.3 Ngành nghề kinh doanh
  1.2.4 Nhiệm vụ và quyền hạn
  1.3 Tổ chức bộ máy công ty
  1.3.1 Hình thức quản lý, cơ cấu tổ chức: quản lý theo cơ cấu trực tuyến, chức năng
  1.3.2 Nhiệm vụ của các phòng ban
  1.3.3 Sơ đồ cơ cấu quản lý
  1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
  1.4.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán : theo hình thức phân tán
  1.4.2 Nhiệm vụ, chức năng của các kế toán
  1.4.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
  1.5 Tổ chức công tác kế toán
  1.5.1 Chế độ kế toán áp dụng
  1.5.1.1 Chế độ kế toán áp dụng
  1.5.1.2 Hình thức kế toán
  1.5.1.3 Niên độ kế toán
  1.5.1.4 Các chính sách kế toán:
  1.5.1.4.1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền
  1.5.1.4.2 Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho
  1.5.1.4.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu
  1.5.1.4.4 Ghi nhận và khấu hao TSCĐ
  1.5.1.4.5 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
  1.5.1.4.6 Nguồn vốn chủ sở hữu
  1.5.2 Các báo cáo tài chính sử dụng
  1.6 Những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty Du lịch Saigon hiện nay
  1.6.1 Thuận lợi
  1.6.2 Khó khăn

  CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1 Các khái niệm
  2.1.1 Tổng Công ty Nhà nước
  2.1.2 Đơn vị phụ thuộc
  2.1.3 Đơn vị thành viên
  2.2 Các nguồn vốn sử dụng trong doanh nghiệp
  2.2.1 Vốn chủ sở hữu
  2.2.2 Nguồn vốn kinh doanh
  2.2.2.1 Đối với công ty Nhà nước
  2.2.2.2 Đối với doanh nghiệp liên doanh
  2.2.2.3 Đối với công ty cổ phần
  2.2.2.4 Đối với công ty TNHH
  2.2.2.5 Đối với doanh nghiệp tư nhân
  2.2.3 Hạch toán chi tiết nguồn vốn kinh doanh
  2.2.4 Hạch toán tăng giảm nguồn vốn kinh doanh
  2.2.5 Các nguyên tắc về tăng giảm nguồn vốn kinh doanh
  2.3 Tài sản cố định và nguồn hình thành tài sản cố định
  2.3.1 Khái niệm : theo Quyết định 206/2003 của Bộ Tài Chính
  2.3.1.1 Tài sản cố định hữu hình
  2.3.1.2 Tài sản cố định vô hình
  2.3.1.3 Khấu hao tài sản cố định
  2.3.2 Các nguồn hình thành tài sản cố định và xác định nguyên giá tài sản cố định
  2.3.2.1 Tài sản cố định do mua sắm
  2.3.2.2 Tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu
  2.3.2.3 Tài sản cố định mua trả chậm
  2.3.2.4 Tài sản cố định tự xây dựng hoặc tự chế
  2.3.2.5 Tài sản cố định được cấp, chuyển đến
  2.3.2.6 Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh, tài trợ biếu tặng
  2.3.3 Các hình thức tăng giảm tài sản cố định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định
  2.3.4 Khấu hao và sử dụng quỹ khấu hao
  2.3.4.1 Các phương pháp trích khấu hao
  2.3.4.1.1 Phương pháp tuyến tính cố định
  2.3.4.1.2 Phương pháp khấu hao giảm dần
  2.3.4.1.3 Phương pháp tổng số
  2.3.1.2 Sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định
  2.4 Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
  2.4.1 Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
  2.4.2 Trình tự phân phối lợi nhuận
  2.4.3 Hình thức phân phối lợi nhuận
  2.4.4 Mục đích sử dụng các quỹ của doanh nghiệp
  2.4.5 Sơ đồ hạch toán phân phối lợi nhuận

  CHƯƠNG 3 : TÌNH HÌNH LUÂN CHUYỂN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – NGUỒN VỐN KINH DOANH – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN GIỮA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SAIGON VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC
  3.1 Tình hình luân chuyển TSCĐ giữa Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc
  3.1.1 Quá trình quản lý, hạch toán mua sắm , xây dựng cơ bản TSCĐ
  3.1.2 Nghiệp vụ minh hoạ
  3.1.2.1 Công trình đầu tư xây dựng cơ bản
  3.1.2.2 Mua sắm tài sản cố định
  3.1.3 Hạch toán thanh lý nhượng bán , điều động TSCĐ
  3.1.3.1 Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
  3.1.3.2 Nghiệp vụ kinh tế ninh hoạ
  3.1.4 Điều động, luân chuyển TSCĐ giữa Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc, giữa các đơn vị phụ thuộc
  3.1.5 Khấu hao TSCĐ
  3.2 Tìh hình phân phối lợi nhuận
  3.2.1 Lợi nhuận thực hiện của Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc
  3.2.1.1 Tài khoản sử dụng
  3.2.1.2 Lợi nhuận thực hiện của Tổng Công ty:
  a. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh
  b. Lợi nhuận hoạt động tài chính
  c. Lợi nhuận hoạt động khác
  3.2.1.3 Lợi nhuận thực hiện của đơn vị phụ thuộc
  – Lợi nhuận hoạt động tài chính
  – Lợi nhuận hoạt động tài chính
  – Lợi nhuận hoạt động khác
  3.2.2 Nghĩa vụ nộp lãi kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc về Tổng Công ty
  3.2.3 Phân phối lợi nhuận
  3.2.3.1 Trình tự phân phối lợi nhuận
  3.2.3.2 Các hình thức phân phối lợi nhuận
  3.2.4 Mục đích sử dụng các quỹ
  3.3 Tình hình luân chuyển vốn kinh doanh giữa Tổng Công ty và các đơn phụ thuộc
  3.3.1 Phân loại nguồn vốn kinh doanh
  a/ Vốn điều lệ
  b/ Vốn huy động
  3.3.2 Quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty trong việc quản lý vốn và quỹ của Tổng Công ty
  3.3.3 Kế toán luân chuyển nguồn vốn kinh doanh giữa Tổng Công ty và các đơn
  vị phụ thuộc

  CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
  4.1 Nhận xét chung
  4.1.1 Mặt mạnh
   Tính năng động và chủ động trong đầu tư phát triển
   Nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, nay mạnh việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bịn nâng cao chất lượng sản phẩm
   Các đơn vị đẩy nhanh công tác tiếp thị, tuyên truyền quảng bá
   Thực hiện tốt công tác đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp
  4.1.2 Mặt hạn chế
  4.2 Nhận xét về công tác kế tác tại Tổng Công ty Du lịch Sai gon
  4.2.1 Mặt mạnh
   Công tác hạch toán kế toán tại Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc đều phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, các thông tư, nghị định được ban hành đối với công ty có vốn 100% của Nhà nước.
   Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc sử dụng cùng 01 hệ thống tài khoản thống nhất với nhau về số hiệu, tên khoản mục thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán
   Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có chứng từ kèm theo ghi nhận đầy đủ chi tiết
  4.2.2 Mặt hạn chế
  4.2.2.1 Trích khấu hao bắt đầu từ tháng các tài sản cố định tăng, giảm hoặc ngừng tham gia hoạt động kinh doanh do đó không phù hợp với quy định của Quyết định 206/2003 của Bộ Tài Chính.
  4.2.2.2 Căn cứ vào kế hoạch khấu hao đầu năm, các đơn vị sẽ thay đổi mức trích khấu hao của các tài sản cố định còn trong thời gian khấu hao để phù hợp với kế hoạch.
  Mức trích khấu hao mới = Nguyên giá * Tỷ lệ trích khấu hao mới
  4.2.2.3 Các công trình xây dựng cơ bản của các đơn vị khi bàn giao đưa vào sử dụng ghi nhận theo giá tạm nhập và trích khấu hao trên giá tạm nhập đó. Khi quyết toán phần giá trị tăng thêm được ghi nhận như là một tài sản cố định mới và tính khấu hao trên phần nhập thêm đó. Như vậy các đơn vị sẽ có 2 mức tính khấu hao của cùng 1 tài sản cố định .
  4.3 Kiến nghị
  4.3.1 Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc nên điều chỉnh thời gian trích hoặc thôi trích khấu hao kể từ ngày ( theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm hoặc ngừng tham gia hoạt động kinh doanh theo như Quyết định 206/2003 của Bộ Tài Chính
  4.3.2 Giá trị công trình sau khi quyết toán nên được điều chỉnh lại theo giá quyết toán và điểu chỉnh lại mức tính khấu hao cho phù hợp với gia trị quyết toán
  – Nguyên giá tài sản cố định là giá trị quyết toán
  – Giá trị khấu hao bằng chênh lệch giữa nguyên giá mới với giá trị khấu hao luỹ kế chia cho số năm sử dụng hữu ích còn lại
  4.3.3 Quá trình hạch toán kế toán khi Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc hoàn tất quá trình cổ phần hoá hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con

  Kết luận

  • Xin chao Quy Vi,
   Lam sao toi co the tai de tai nay ve may de nghien cu va tham khao?
   Xin long huong dan va xin chan thanh cam on su giup do cua quy vi.
   Chan thanh cam on

 9. NHẬN DIỆN CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ GÓC NHÌN CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA
  Phần mở đầu
  1.Lý do:
  Du lịch là một trong những ngành kinh tế được xác định là mũi nhọn của cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng . Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh là những điểm đến hấp dẫn trong hành trình của khách du lịch trong và ngoài nước.
  Chất lượng của các sản phẩm du lịch cũng như các dịch vụ du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh là một yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch. Trong đó, những sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm phong cách Sài Gòn , đậm bản sắc văn hóa Việt Nam là một điều kiện cần và đủ để phát triển du lịch tại thành phố.
  Sản phẩm du lịch tại thành phố rất đa dạng, nhưng cùng giống nhau ở một điểm chung nhất, đó chính là tất cả đều là một sản phẩm văn hóa đặc biệt, mang những đặc trưng quan trọng của văn hoác, chính vì thế mà những sản phẩm này đến tay khách du lịch một cách sinh động và cụ thể nhất.

  2.Lịch sử nghiên cứu:
  Trước đây vẫn chưa có đế tài nào nghiên cứu vấn đề trên , chủ yếu chỉ có các bài báo giấy hoặc trên báo điện tử đánh giá chất lượng các sản phẩm du lịch , song song với việc giới thiếu các sản phẩm du lịch mới chứ chưa đi sấu vào việc nghiên cứu những sản phẩm này, đặc biệt là nhìn nó từ góc độ của các đặc trưng văn hóa.

  3.Mục đích nghiên cứu nghiên cứu:
  Giúp sinh viên nhận biết rõ hơn về các sản phẩm du lịch , đặc biệt là việc nhấn mạnh những đặc trưng văn hóa tồn tại bên trong mỗi sản phẩm du lịch.
  Mở rộng kiến thức cũng như nâng cao nhận thức về những đặc điểm quan trọng và là nền tảng ẩn chứa sau những sản phẩm mà phần đông chỉ cho rằng đó là những thành phẩm đơn thuần phục vụ cho kinh doanh du lịch.

  4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiêm cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: những sản phẩm du lịch
  Phạm vi nghiên cứu: những sản phẩm du lịch hiện nay đang có mặt trên thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

  5.Phương pháp nghiên cứu:
  Để hoàn thành tốt đề tài đã chọn, tôi xin nêu lên một vài phương pháp nghiên cứu trong quá trình hình thành những nhận thức đầu tiên về đề tài, sau đó, có thể sẽ bổ sung những phương pháp thích hợp hoặc loại bỏ những phương pháp không khả thi. Các phương pháp bao gồm :
  Phương pháp tổng hợp các tài liệu đã thu thập được, từ đó, rút ra những luận điểm quan trọng , cũng như những kết luận mang tính khoa học nhằm lý giải cho những vấn đề đã được nêu lên trong đề tài.
  Phương pháp phân tích : dùng để phân tích những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp này còn dùng để đi sâu, sử dụng những tài liệu đã tìm được để giải quyết vấn đề.

  6.Hướng tiếp cận:
  Sử dụng cái tài liệu đề cập đến vấn đề hoặc những vấn đề có liên quan: sách, các bài báo, nguồn tư liệu từ Internet.
  Tiếp cận trực tiếp, tìm hiểu thực tế các sản phẩm du lịch được đề cập đến trong đề tài.

  7.Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của đề tài:
  Ý nghĩa thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học này nhằm rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, sử dụng các phương pháp luận đã được học để giải quyết vấn đề, cũng như rèn luyện tốt kỹ năng trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, đây còn là bài tập phục vụ cho môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Văn hóa học” của lớp sinh viên VHH K01.
  Ý nghĩa khoa học (nếu đề tài thành công ) : góp phần vào việc nâng cao nhận thức chức năng cũng như các giá trị văn hóa tồn tại bên trong các sản phẩm du lịch hiện đang lưu hành trên thị trường du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, có phương pháp tốt nhất để khai thác, sử dụng cũng như quảng bá các phương pháp này.

  8.Bố cục đề tài:
  Phần mở đầu: bao gồm 7 mục như trên
  Phần nội dung

  Chương I :Khái quát các sản phẩm du lịch hiện đang lưu hành trên thị trường du lịch thành phồ Hồ Chí Minh.
  1)Định nghĩa sản phẩm du lịch:
  Sản phẩm du lịch được xem là loại hàng hóa của ngành lữ hành. Đây là một loại hàng hóa đặc biệt, bởi nó bao gồm cả những thành phẩm hiện hữu và không hiện hữu. Những sản phẩm này do con người tạo ra, dựa trên cơ sở là như cầu của khách du lịch, khai thác những điểm mạnh của khách thể du lịch ( danh lam thắng cảnh ), từ đó sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của chủ thể du lịch ( khách du lịch ).
  Ở đây, nếu chỉ hiểu sản phẩm du lịch đơn thuần hiện hữu như tour du lịch, quà lưu niệm hay những dịch vụ kèm theo như nhà hàng khách sạn thì quả thật đã rất phiếm diện. Sản phẩm du lịch còn là những giá trị vô hình cũng do chính con người tạo ra như thái độ phục vụ, phong cách phục vụ… của đội ngũ những người làm du lịch.

  2)Phân loại các sản phẩm du lịch hiện đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh:
  Những sản phẩm được hình thành trên cơ sở khai thác khách thể du lịch:
  Tour du lịch
  Dịch vụ lưu trú ( khách sạn ), dịch vụ ăn uống ( nhà hàng )
  Quà lưu niệm du lịch.
  Như đã nói ở trên ,ngoài những sản phẩm hiện hữu, còn có những sản phẩm vô hình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ành con người và đất nước Việt Nam đó là đội ngũ nhân viên trong ngành du lịch và phong cách phục vụ.

  3)Thực trạng về tình hình sản phẩm du lịch hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Chương II: nhận diện sản phẩm du lịch từ những đặc trưng của văn hóa:
  1.Tour du lịch:
  • Tính hệ thống
  • Tính giá trị
  • Tính nhân sinh
  • Tính lịch sử
  • Đánh giá chung
  2.Dịch vụ lưu trú và ăn uống
  • Tính hệ thống
  • Tính giá trị
  • Tính nhân sinh
  • Tính lịch sử
  • Đánh giá chung

  3.Quà lưu niệm du lịch
  • Tính hệ thống
  • Tính giá trị
  • Tính nhân sinh
  • Tính lịch sử
  • Đánh giá chung

  4.Đội ngũ nhân viên trong ngành du lịch
  • Tính hệ thống
  • Tính giá trị
  • Tính nhân sinh
  • Tính lịch sử
  • Đánh giá chung

  Phần kết luận

  Tài liệu tham khảo:
  Cơ sở văn hóa Việt Nam. Tác giả Trần Ngọc Thêm. NXB giáo dục – 1999.
  Kinh tế du lịch và du lịch học. Tác giả Đổng Ngọc Minh – Vương Lôi Đình . NXB Trẻ – 2001

 10. Đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm du lịch của Việt Nam với sản phẩm du lịch của Trung Quốc
  Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 17:53 viettems
  Email In PDF.

  Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, với rất nhiều công trình văn hóa – lịch sử nổi tiếng trên thế giới. Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và đang trở thành một trong những cường quốc về kinh tế và quân sự trên thế giới. Là người bạn gần gũi và quen thuộc với của nhân dân Việt Nam, có sự tương đồng về văn hóa nên nhiều sản phẩm du lịch văn hóa có tính tương đồng, nằm ngay sát với Việt nam nên ít nhiều các sản phẩm du lịch của Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới thị trường khách du lịch đến Việt Nam. Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam với sản phẩm du lịch của Trung Quốc để ngành du lịch của chúng ta biết được cần phải làm những gì để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm du lịch của mình và ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.
  * Một số chỉ tiêu kinh tế của hai nước

  Việt Nam là đất nước nhỏ bé so với Trung Quốc, theo thống kê năm 2005 thì dân số của Việt Nam chỉ bằng 6,8% dân số của Trung Quốc. Về diện tích thì Việt Nam chỉ bằng khoảng 3,5% diện tích của Trung Quốc. Điều đó cho thấy Trung Quốc là một đất nước rộng lớn và đông dân hơn rất nhiều so với Việt Nam.

  Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng rất ấn tượng, theo thống kê năm 2005 giá trị GDP của Trung Quốc đạt 2.234,1 tỷ USD trong khi đó chỉ số này ở Việt Nam mới chỉ là 51,4 tỷ USD chỉ bằng 2,3% tổng giá trị GDP mà Trung Quốc tạo ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 10,2% trong khi đó tóc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 8,4%. Những con số này cho thấy Trung Quốc là nền kinh tế lớn và phát triển hơn rất nhiều so với nền kinh tế của Việt Nam.

  * Một số chỉ tiêu du lịch:

  Năm 2005, giá trị GDP mà ngành du lịch Trung Quốc tạo ra là 63.424 triệu USD trong khi đó với chỉ tiêu này thì ngành du lịch Việt Nam tạo ra được 1.834 triệu USD chỉ chiếm khoảng 2,9% giá trị GDP mà ngành du lịch Trung Quốc tạo ra. Theo dự báo của tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế thì trong giai đoạn 2007 đến 2016 thì tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ là 8,7% trong khi đó cũng theo dự báo của tổ chức này thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chỉ là 6,2%. Với quy mô rất lớn cộng với tốc độ tăng trưởng dự kiến lớn hơn nhiều so với Việt Nam thì trong giai đoạn 2007 đến 2016 thì du lịch Trung Quốc càng vượt rất xa so với du lịch của Việt Nam.

  Năm 2005, du lịch Trung Quốc đã tạo ra 17.383 ngàn việc làm trực tiếp từ các hoạt động du lịch, trong khi đó số lao động trực tiếp mà ngành du lịch Việt Nam tạo ra là 953 ngàn lao động chỉ chiếm 5,5% lực lượng lao động mà ngành du lịch Trung Quốc tạo ra, điều này càng khẳng định du lịch Trung Quốc có quy mô rất lớn so với du lịch Việt Nam. Lượng lao động mà ngành du lịch Trung Quốc tạo ra chiếm 10,3% lượng lao động của toàn bộ nền kinh tế trong khi đó lượng lao động mà ngành du lịch Việt Nam tạo ra chỉ chiếm 2,5% lượng lao động trong toàn bộ nền kinh tế. Điều đó cho thấy vai trò của ngành du lịch Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Trung Quốc, còn du lịch Việt Nam thì mức độ ảnh hưởng là thấp hơn nhiều.

  Lượng khách du lịch quốc tế đến Trung Quốc là 46,8 triệu lượt khách, trong khi đó lượt khách quốc tế đến du lịch Việt Nam mới chỉ đạt gần 3,5 triệu lượt khách chỉ bằng khoảng 7,4% lượng khách đến Trung Quốc. Từ những chỉ tiêu trên đây có thể kết luận được rằng quy mô của ngành du lịch Việt Nam thực sự là rất nhỏ bé so với quy mô ngành du lịch Trung Quốc. Chính vì thế mà mọi sự so sánh giữa sản phẩm du lịch của Trung Quốc và sản phẩm du lịch của Việt Nam đều chỉ là sự so sánh tương đối mà thôi.

  Đánh giá một số tiêu chí cạnh tranh giữa sản phẩm du lịch của Trung Quốc với sản phẩm du lịch của Việt Nam:

  * Các yếu tố nội hàm:

  a- Tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch:

  a- Tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch:

  Tiêu chí về tài nguyên văn hóa thì Trung Quốc thực sự có lợi thế rất lớn so với Việt Nam. Theo đánh giá của tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế năm 2007 thì Trung Quốc được xếp hạng thứ 60 và đạt số điểm 4,4 trong khi đó Việt Nam kém tới 24 bậc và được xếp hạng thứ 84 và chỉ đạt số điểm là 3,8 điểm.

  Tiêu chí đánh giá các khu vực được quốc gia bảo vệ thì Trung Quốc được đánh giá ở vị trí khá xếp thứ 56 trong khi đó du lịch Việt Nam được đánh giá ở mức thấp xếp thứ 88. Tiêu chí đánh giá về số lượng di sản thế giới thì Trung Quốc được đánh giá rất cao và đây là một trong 3 cường quốc có số lượng lớn về di sản thế giới, với tiêu chí này Việt Nam chỉ đứng thứ 48.

  Điều này cho thấy Trung Quốc có lợi thế vượt trội so với Việt Nam về tài nguyên du lịch văn hóa, với lợi thế to lớn này thì Việt Nam khó có thể cạnh tranh với du lịch Trung Quốc về loại sản phẩm du lịch mà dựa trên yếu tố tài nguyên du lịch văn hóa.

  b- Khả năng tiếp cận sản phẩm du lịch:

  Về tiêu chí thủ tục Visa, Theo đánh giá của tổ chức du lịch và lữ hành thì tiêu chí này của Việt Nam và Trung Quốc là tương đương nhau và được xếp ở vị trí thứ 94.

  Tiêu chí về cơ sở vận chuyển hàng không: đây là tiêu chí khá quan trọng đối với hoạt động du lịch trong thời kỳ hội nhập và mở cửa với thế giới, nó rút bớt khoảng cách về mặt không gian, đồng thời có thể tiết kiệm về mặt thời gian và tiền bạc cho du khách. Với tiêu chí này thì Trung Quốc được đánh giá khá cao xếp thứ 36, trong khi đó tiêu chí này của Việt Nam chỉ được đánh giá ở mức yếu và được xếp ở hạng 90.

  Tiêu chí về cơ sở vận chuyển đường bộ: cũng là tiêu chí có ảnh hưởng lớn tới năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch của mỗi quốc gia. Tiêu chí này, Trung Quốc cũng được đánh giá là khá tốt, được xếp hạng 45 trong khi đó chỉ tiêu này của Việt Nam được đánh giá ở mức thấp xếp thứ 85.

  Tiêu chí về phương tiện vận chuyển đường sắt: cũng là một trong những tiêu chí có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ du lịch. Theo đánh giá của tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế thì tiêu chí về phương tiện vận chuyển đường sắt của Trung Quốc được xếp thứ 33 trong khi đó tiêu chí này của Việt Nam là 70 điều này cho thấy khả năng cạnh tranh về phương tiện vận chuyển đường sắt của Việt Nam so với Trung Quốc là khó có thể cạnh tranh được trong thời gian ngắn.

  Tiêu chí về cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch của Trung Quốc và Việt Nam đều bị đánh giá ở mức yếu kém, Trung Quốc xếp thứ 113 thì Việt Nam chỉ đứng trên có 3 nước xếp hạng thứ 121. Đây là tiêu chí cần phải được quan tâm để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm du lịch tại mỗi điểm đến.

  c- Giá cả:

  Tiêu chí về giá sản phẩm du lịch của Việt Nam và Trung Quốc đều được đánh giá ở mức cao, Trung Quốc xếp thứ 11 thì tiêu chí này của Việt Nam xếp thứ 10. Điều đó cho thấy về giá thì sản phẩm du lịch của Việt Nam và Trung Quốc đều có lợi thế rất lớn về giá, mặc dù sản phẩm du lịch Việt Nam có lợi thế hơn một chút về giá so với sản phẩm du lịch Trung Quốc tuy nhiên tiêu chí cạnh tranh này chưa thực sự rõ ràng bởi lợi thế về giá giữa sản phẩm du lịch Trung Quốc và Việt Nam là gần như tương đương nhau. Có thể lấy ví dụ: giá vé vào các khu du lịch ở Trung Quốc không rẻ như ở Việt Nam vé vào cổng vạn Lý Trường thành hay vào Cố Cung giá tới 90 nhân dân tệ, tương đương với 170 ngàn đồng Việt Nam, nhưng bù lại, du khách lại được thong dong, ở khu du lịch nào cũng có hướng dẫn viên du lịch biết tiếng địa phương hay ngoại ngữ để du khách “thuê” hướng dẫn, được sử dụng toilet sạch sẽ và quan trọng nhất là một môi trường sạch, các khu du lịch có quy mô đồ sộ, nhưng không có rác trên đường. Điều này làm cho yếu tố về giá sản phẩm du lịch giữa hai nước là không có lợi thế vượt trội.

  d- Chất lượng phục vụ:

  Chi tiêu của du khách phần nhiều vào ăn nghỉ, thường chi phí này chiếm từ 20 đến 30% tổng chi phí cho toàn bộ chuyến du lịch, chính vì thế đối với du khách và những nhà nghiên cứu thì tiêu chí đánh giá về cơ sở vật chất ngành du lịch rất được quan tâm. Tiêu chí về hệ thống phòng khách sạn của Việt Nam và Trung Quốc được đánh giá tương đương nhau trong khi Trung Quốc được xếp hạng thứ 87 thì Việt Nam được xếp hạng thứ 88. Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh về phòng khách sạn của 2 nước là tương đương nhau, không có sự trênh lệch nhiều.

  Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng đối với hoạt động du lịch, nó có tính quyết định lớn tới chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch và là nhân tố cần thiết đảm bảo khả năng thực thi các hoạt động du lịch tại mỗi điểm đến. Theo đánh giá, về nguồn nhân lực của du lịch Trung Quốc đứng thứ 74/124 nước, số điểm đánh giá là 5 điểm. Trong khi đó nguồn lao động của Việt Nam đứng thứ 81 kém Trung Quốc 7 bậc và có được số điểm là 4,9 điểm.

  Về chất lượng giáo dục và đào tạo trong ngành du lịch thì Trung Quốc được xếp thứ 72 và có được số điểm là 4,6 điểm, cũng theo tiêu chí này thì Việt Nam chỉ đứng thứ 82 kém Trung Quốc 10 bậc và có được số điểm theo đánh giá là 4,3 điểm.

  Tiêu chí số lượng người lao động trong ngành du lịch được đào tạo sơ cấp thì Trung Quốc được đánh giá ở vị trí rất cao, xếp vị trí thứ nhất. Điều đó cho thấy sự phổ cập giáo dục về du lịch của Trung Quốc là rất tốt mà Việt Nam cần phải học tập để giáo dục du lịch tại các điểm đến. Trong khi đó giáo dục đào tạo sơ cấp về du lịch cho đội ngũ nhân viên du lịch của Việt Nam được đánh giá ở mức yếu chỉ đứng thứ 94.

  Đánh giá tiêu chí về các loại hình dịch vụ đào tạo và khả năng nghiên cứu du lịch tại mỗi điểm đến. Tiêu chí này thì Trung Quốc được đánh giá ở vị trí thứ 46 trong khi đó Việt Nam được đánh giá ở mức thấp hơn xếp vị trí thứ 76, kém Trung Quốc tới 30 bậc điều đó cho thấy những yếu kém và bất cập trong công tác nghiên cứu và đào tạo du lịch của Việt Nam so với Trung Quốc. Số lượng lao động trong ngành du lịch được đào tạo trung cấp về nghiệp vụ du lịch của Việt Nam được đánh giá cao hơn một chút so với Trung Quốc, song cả 2 nước đều đứng ở mức thấp, Việt Nam được xếp thứ 81 thì Trung Quốc được xếp thứ 83.

  Về tiêu chí trình độ chuyên môn nghiệp vụ du lịch thì du lịch Trung Quốc có tính chuyên nghiệp cao hơn so với Việt Nam, theo đánh giá xếp hạng thì tiêu chí này của Trung Quốc được xếp thứ 79 và đạt 6,0 điểm, còn Việt Nam chỉ đứng thứ 83 và số điểm chỉ đạt 5,9 điểm.

  Tiêu chí đánh giá thái độ của cộng đồng dân cư tại điểm đến đối với khách du lịch thì Việt Nam có lợi thế hơn hẳn so với Trung Quốc trong khi Việt Nam xếp ở vị trí thứ 66 thì Trung Quốc được đánh giá rất thấp xếp thứ 112.

  e- Khả năng được đầu tư, xúc tiến:

  Vai trò của chính phủ trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam trong mấy năm gần đây được cải thiện rất nhiều, đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong lĩnh vực du lịch đã có được nhiều tiến bộ lớn song do thời gian mở cửa nền kinh tế của Việt Nam chưa lâu do vậy mà tiêu chí này của Việt Nam còn thấp xếp thứ 73 trong khi đó tiêu chí này của Trung Quốc được đánh giá ở mức khá xếp thứ 42. Đây là tiêu chí khá quan trọng và cần thiết để tạo động lực to lớn cho hoạt động du lịch phát triển. Chính vì vậy mà chính phủ và ngành du lịch Việt Nam cần quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài có môi trường tốt để họ có thể đầu tư vào lĩnh vực du lịch của Việt Nam đồng thời nâng cao được khả năng cạnh tranh cho sản phẩm du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.
  Đầu tư nước ngoài thường tạo ra động lực to lớn cho phát triển du lịch tại mỗi điểm đến, những rào cản mà nước sở tại tạo ra đối với những thu nhập của cá nhân người nước

  ngoài hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư du lịch tại mỗi điểm đến. Điều này có thể gây ra những ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng dịch vụ tại mỗi điểm đến, chính vì vậy đây là tiêu chí cần được quan tâm. Theo đánh giá của tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế thì tiêu chí này của Việt Nam được đánh giá là rất yếu kém xếp thứ 121 trong khi đó tiêu chí này của Trung Quốc có lợi thế hơn hẳn và được xếp hạng thứ 87. Đây là tiêu chí mà chính phủ Việt Nam và các bộ ngành có liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch nâng cao được lợi thế cạnh tranh.

  Tiêu chí đánh giá sự ưu tiên của chính phủ trong hoạt động du lịch, trong đó đánh giá sự ưu tiên của chính phủ đối với các hoạt động du lịch thì Trung Quốc và Việt Nam đều được đánh giá ở mức khá. Theo đánh giá thì tiêu chí này của Trung Quốc có phần trội hơn so với Việt Nam được xếp thứ 49 trong khi đó Việt Nam được xếp thứ 61.

  Trong tiêu chí cạnh tranh về khung pháp lý thì tiêu chí về chiến lược ưu tiên đối với phát triển du lịch tại mỗi điểm đến giữa Trung Quốc và Việt Nam được xếp hạng như sau: tiêu chí này thì Trung Quốc được xếp hạng thứ 33 trong khi đó tại Việt Nam thì tiêu chí này là 76, thấp hơn 43 bậc, điều đó cho thấy sự quan tâm, đầu tư của nhà nước và chiến lược ưu tiên phát triển du lịch của Trung Quốc rất được quan tâm.

  Tiêu chí đánh giá sự tham gia các hội trợ du lịch quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm du lịch cho một điểm đến. Đây là một tiêu chí nhằm đánh giá các hình thức quảng bá về đất nước con người và các sản phẩm du lịch đặc trưng của một điểm đến. Với tiêu chí này, Du lịch Trung Quốc được đánh giá rất cao, xếp hạng thứ 4 trong khi đó du lịch Việt Nam chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá và xếp hạng thứ 48.

  f – Vấn đề tổ chức sản phẩm:

  Môi trường kinh doanh du lịch là nhân tố tác động đến đối tượng cung du lịch, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm du lịch tại mỗi điểm đến. Một điểm đến mà có môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, đảm bảo sự kinh doanh công bằng và có sự bảo vệ của nhà nước trong hoạt động du lịch là yếu tố thực sự cần thiết và là cơ sở để cho các hoạt động du lịch tại điểm đến có cơ hội hoạt động và phát triển. Theo tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế đánh giá thì tiêu chí về sự nghiêm ngặt trong các quy định về môi trường kinh doanh du lịch thì Việt Nam được xếp hạng thứ 108 tức là ở mức yếu kém, trong khi đó cũng chỉ tiêu này thì Trung Quốc được xếp hạng thứ 97 tức là hơn Việt Nam 11 bậc. Tuy nhiên với tiêu chí này thì cả Việt Nam và Trung Quốc đều được đánh giá ở mức yếu kém.

  Tiêu chí về sự ổn định và minh bạch trong các quy định về môi trường kinh doanh du lịch thì Trung Quốc được đánh giá ở mức 76 trong khi đó Việt Nam được đánh giá ở mức yếu kém về tính minh bạch và xếp ở mức 101.

  Tiêu chí về sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm tại mỗi điểm đến thì du lịch Trung Quốc được xếp hạng thứ 84 trong khi đó chỉ tiêu này của Việt Nam chỉ là 94 thấp hơn 10 bậc, điều này cho thấy vấn đề vệ sinh đảm bảo sức khỏe cho du khách tại mỗi điểm đến của Việt Nam cần phải được đầu tư và quan tâm nhiều hơn nữa để có thể cải thiện vệ sinh đảm bảo sức khỏe cho du khách tại mỗi điểm đến mới mong có thể cạnh tranh được với sản phẩm du lịch của Trung Quốc.

  Tiêu chí về các biện pháp của chính phủ nhằm làm giảm rủi ro về sức khỏe cho du khách từ các dịch bệnh, đây là một trong những tiêu chí khá quan trọng vì nó đảm bảo tính mạng cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch tại mỗi điểm đến. Tiêu chí này mà cao thì du khách cảm thấy sẽ được an tâm trong hành trình du lịch của mình, chính điều này làm cho thương hiệu về sản phẩm du lịch được nâng cao hơn. Với tiêu chí này thì Việt Nam và Trung Quốc đều được đánh giá ở mức tốt tuy nhiên với tiêu chí này Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Trung Quốc. Việt Nam được xếp thứ 15 trong khi đó Trung Quốc được xếp ở hạng 24.

  Tiêu chí về các biện pháp của chính phủ và các địa phương nhằm cải thiện nguồn nước uống đây chính là một trong những tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mỗi điểm đến. Với tiêu chí này Việt Nam được xếp hạng thứ 83 cao hơn với cùng tiêu chí này của Trung Quốc là 6 bậc. Tiêu chí về mật độ bác sỹ thì Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 92 trong khi đó Trung Quốc được đánh giá ở mức cao hơn 13 bậc và xếp ở vị trí thứ 79.

  Hệ thống các trạm ATM ngày nay càng trở nên cần thiết đối với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, với tiêu chí này thì Việt Nam được đánh giá ở mức thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc được xếp ở thứ 85 thì Việt Nam được xếp ở hạng 93, khoảng cách này cho thấy Việt Nam cũng bị mất lợi thế cạnh tranh về tiêu chí này so với Trung Quốc.

  Trong thời đại của công nghệ thông tin và truyền thông thì tiêu chí về cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc có ảnh hưởng nhiều tới hoạt động du lịch tại mỗi điểm đến. Với tiêu chí này thì Trung Quốc được xếp ở mức trung bình xếp thứ 63 trong khi đó tiêu chí này của Việt Nam xếp ở mức 88 tức là ở mức yếu.

  Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam trong mấy năm trở lại đây được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao, song việc ứng dụng internet cho hoạt động du lịch của Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp về quy mô sử dụng, Việt Nam chỉ được xếp hạng thứ 111 trong khi đó Trung Quốc được xếp hạng thứ 75. Hiện tại khả năng cạnh tranh của Việt Nam về tiêu chí này so với Trung Quốc là chưa thể, song với sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của ngành viễn thông của Việt Nam trong thời gian tới thì trong tương lai tiêu chí này của Việt Nam sẽ được cải thiện nhanh chóng và có thể đây sẽ là một lợi thế mà Việt Nam có thể cạnh tranh được với Trung Quốc.

  * Các yếu tố ảnh hưởng:

  a- Thương hiệu:

  a- Thương hiệu:

  Tiêu chí về quyền sở hữu là tiêu chí cho thấy sự đảm bảo của nhà nước và chính phủ của nước sở tại cho môi trường hoạt động du lịch tại mỗi điểm đến, nó tạo ra sự bình đẳng và công bằng trong các hoạt động kinh doanh du lịch tại mỗi điểm đến. Theo tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế thì tiêu chí này của Việt Nam là khá tốt đứng thứ 69 trong khi đó tiêu chí này của Trung Quốc đứng thứ 82 đây là một lợi thế mà Việt Nam cần phải phát huy và nâng cao hơn nữa để có thể nâng cao lợi thế so sánh đối với sản phẩm du lịch của mình.

  Về tiêu chí đánh giá ấn tượng về thị trường và thương hiệu từ thị trường khách du lịch thì tiêu chí này của Việt Nam và Trung Quốc đều được đánh giá ở mức khá tuy nhiên Việt Nam có nhỉnh hơn một chút. Việt Nam xếp thứ 56 trong khi Trung Quốc xếp thứ 57. Điều này cho thấy thị trường và thương hiệu sản phẩm du lịch của Trung Quốc và Việt Nam rất có triển vọng để phát triển du lịch.

  Có thể lấy ví dụ như du khách tìm hiểu lịch sử và thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên của đất nước Trung Hoa, Ngành du lịch từ trung ương tới địa phương luôn tạo ấn tượng cho du khách bằng cái tên ấn tượng cho mỗi điểm đến như: Bắc Kinh còn đó vàng son của quá khứ hay Bắc Kinh trái tim hồng của Trung Quốc, Vân Nam lẩn khuất mây trời hay vùng đất phía Nam những tầng mây, Nam Ninh hiện đại và giàu bản sắc, Côn Minh xa mà gần, Quế Lâm thành phố Quế Hoa, Thượng Hải xưa và nay đồng hiện, Tô Châu cổ kính và hiện đại,…

  b- Chu kỳ sống của sản phẩm:

  Đối với sản phẩm du lịch dựa trên yếu tố về tài nguyên du lịch văn hóa thì chu kỳ sống của sản phẩm du lịch này dài hay ngắn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đầu tư cho bảo vệ, tu tạo, sửa chữa và phục chế… Có thể nói, những di tích, những công trình kiến trúc, những hiện vật liên quan, thậm chí là những giai đoạn lịch sử của người Trung Quốc cánh đây hàng trăm năm, hàng ngàn năm đều được chính quyền địa phương tại Trung Quốc gìn giữ và bảo tồn một cách nguyên vẹn. Đây chính là lợi thế quan trọng nhất của ngành du lịch Trung Quốc có được. Một điều dễ dàng có thể nhận thấy rằng hầu hết các tài nguyên văn hóa của Trung Quốc đều được Nhà nước, các địa phương quan tâm rất nhiều trong việc bảo tồn, sửa chữa và tôn tạo hầu như nguyên trạng, lượng tiền đầu tư hàng năm cho công tác trùng tu và bảo dưỡng là rất lớn.

  Trong khi đó ở Việt Nam các công trình văn hóa chưa được quan tâm nhiều, nhiều nơi còn để cho các di tích chuyển thành phế tích, công tác quy hoạch chưa được chú trọng, việc bảo vệ và tôn tạo các di tích cũng bị buông lỏng, làm cho nhiều tài nguyên du lịch văn hóa bị xuống cấp, nhiều di tích bị xâm hại nghiêm trọng, điều này làm rút ngắn chu kỳ sống đối với từng sản phẩm du lịch đơn lẻ. Từ những yếu tố đó cho thấy sản phẩm du lich Trung Quốc có được lợi thế hơn hơn nhiều về chu kỳ sống của sản phẩm du lịch.

  Việc khai thác sản phẩm du lịch như thế nào để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm du lịch của một điểm đến. Theo đánh giá của tổ chức du lịch và lữ hành quốc tế thì tiêu chí đánh giá các hoạt động kinh doanh du lịch làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái tại mỗi điểm đến của Việt Nam được xếp hạng thứ 99 trong khi đó Trung Quốc lại được đánh giá cao hơn xếp ở vị trí thứ 85, điều này cho thấy việc bảo về môi trường sinh thái đối với các hoạt động du lịch tại mỗi điểm đến của Trung Quốc là tốt hơn so với Việt Nam.

  Tiêu chí đánh giá về sự ô nhiễm môi trường do khí điôxit các bon gây ra thì Trung Quốc bị đánh giá ở mức thấp xếp thứ 104 trong khi đó Việt Nam được đánh giá ở mức cao hơn song cũng bị xếp vào những nước mà môi trường bị ô nhiễm nặng do hoạt động công nghiệp khai thác gây ra và xếp ở vị trí thứ 98. Tiêu chí này có thể đe dọa đến tuổi thọ của sản phẩm du lịch.

  c- Tính tương đồng với tâm lý thị trường:

  Khi đời sống của con người ngày càng cao, thì sự ham muốn khám phá những nền văn hóa lớn trên thế giới ngày càng nhiều, đó chính là điều kiện cần thiết để nảy sinh nhu cầu du lịch của du khách đến với các nền văn hóa lớn trên thế giới. Hầu hết các du khách đều muốn khám phá tất cả những “hương vị” tinh hoa văn hóa của loài người, sự khám phá này càng được rõ nét hơn nếu họ được tận mắt nhìn thấy những công trình lịch sử vĩ đại, với quy mô hoành tráng, nét điêu khắc tinh sảo, nghệ thuật kiến trúc và bản sắc dân tộc độc đáo…

  Trung Quốc là đất nước có nền văn hóa – lịch sử rất lâu đời và ít nhiều có ảnh hưởng đến văn minh của nhân loại. Đây là nền văn hóa có ảnh hưởng lớn tới văn hóa phương Đông đặc biệt là khu vực Châu Á. Văn hóa Trung Quốc mang đệm nét của văn minh Hoàng Hà còn văn hóa Việt Nam mang đậm nét văn minh Sông Hồng tuy nhiên đều có sự tương đồng đó là văn hóa mang phong cách phương Đông. Xét về khía cạnh lịch sử thì nền văn hóa của Trung Quốc được đánh giá lâu đời hơn so với Việt Nam thông qua các di tích lịch sử được lưu giữ, chính vì vậy mà đối với khách du lịch khi đánh giá sản phẩm du lịch dựa trên yếu tố văn hóa – lịch sử thì họ thường cho rằng sản phẩm này của Trung Quốc thường được đánh giá cao hơn so với Việt Nam.

  d – Tiêu chí nổi trội:

  Tiêu chí về an ninh, an toàn tại các điểm đến thì Việt Nam được đánh giá khá cao so với Trung Quốc, với tiêu chí này thì Việt Nam được xếp thứ 51 trong khi đó Trung Quốc được đánh giá xếp thứ 83. Đây có thể là một lợi thế mà sản phẩm du lịch Việt Nam cần tận dụng cho tốt để khai thác sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh với sản phẩm du lịch của Trung Quốc.

  * Kết luận:

  – Trung Quốc thực sự có lợi thế hơn hẳn so với Việt Nam về tài nguyên du lịch nhân văn. Chính vì thế để nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm du lịch của Việt Nam so với sản phẩm du lịch của Trung Quốc thì ngành du lịch Việt Nam cần phải lựa chọn các sản phẩm du lịch dựa trên các nguồn tài nguyên tự nhiên độc đáo mà sản phẩm du lịch Trung Quốc không có hoặc không có lợi thế như: sản phẩm du lịch biển, sản phẩm du lịch rừng ngập mặn, sản phẩm du lịch dựa trên các nguồn tài nguyên lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ,….

  – Chất lượng dịch vụ du lịch của Việt Nam cần được nâng cao, cần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch tại mỗi điểm đến, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý du lịch. Chính vì yếu tố dịch vụ kém mà làm cho hình ảnh của du lịch Việt Nam ngày càng đi xuống. Cần quan tâm tới vấn đề đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về du lịch cho lực lượng lao động trong ngành du lịch đây là yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ du lịch.

  – Nhà nước, chính phủ, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan cần phải quan tâm, phối hợp với ngành du lịch để có tiếng nói chung, đồng tâm hiệp lực cùng nhau nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm du lịch cho mỗi điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và nâng cao vị thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

  – Để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm du lịch của Việt Nam trong dài hạn thì điều cần quan tâm đó là phải xác định cho được vị trí và tầm quan trọng của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân. Xây dựng một chiến lược thực sự có tầm để phát triển du lịch trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn, điều này sẽ làm cho các hoạt động du lịch phát triển đúng hướng. Đầu tư vào du lịch có chọn lọc, trọng tâm và dựa vào lợi thế sẵn có về tài nguyên du lịch nổi trội để đem lại hiệu quả kinh tế cao tại các điểm đến, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm du lịch của Việt Nam trong dài hạn.

  – Vấn đề vệ sinh, an ninh, an toàn thực phẩm tại mỗi điểm đến của Việt Nam cần phải được quan tâm đầu tư, giáo dục cộng đồng dân cư và du khách về giữ vệ sinh bảo đảm môi trường sinh thái của mỗi điểm đến.

  – Công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch củaViệt Nam trên trường quốc tế cần được quan tâm, coi trọng. Phải có chiến lược quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với từng loại thị trường khách, để làm sao nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, tạo được ấn tượng tốt cho khách du lịch, ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế đến và quay trở lại Việt Nam.

  Ths. Nguyễn Quốc Hưng
  (Phòng nghiên cứu thị trường và sản phẩm du lịch – Viện NCPT Du Lịch)

 11. Em fai lam tieu luan ve so sanh giua “san pham du lich” va ” san pham cong nghiep khac”.Ai co the giup e voi?

 12. ai có tài liệu về homestay ko? giúp tớ với. help me

 13. DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH ĐÃ THỰC HIỆN

  1.Bùi Văn Mạnh – Nghiên cứu hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình giai đoạn ???…-2010. (C1. Lý luận chung về XTQBDL, 2. Thực trạng XTQBDLNB giai đoạn…3. Giải pháp tăng cường QBDLNB trong giai đoạn 2010-2015)
  2.Phạm Cao Thái: hệ thống pháp luật du lịch trong bối cảnh VN là thành viên WTO HOĂC “HỆ THỐNG PHÁP LUẬT DLVN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ” (C1. Hệ thống pháp luật DLVN, C2. Luật pháp và thông lệ quốc tế về du lịch, C3. Định hướng điều chỉnh hệ thống phap luật về DL VN)
  3. Phạm Tiến Cường (DJ):
  – ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM DU LỊCH LÀO CHO KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM (C1. Cầu DL outbound của Việt Nam, C2. Tài nguyên DL Lào, C3. Xác lập sản phẩm du lịch)
  – NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI TRUNG QUÔC

  4.Trần Kim Ánh: Cơ sở khoa học trong việc xây dựngcác sản phẩm du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng (C1. Tài nguyên DL biển ĐN. C2. Cầu du lịch biển và xu thế phát triển cầu DL biển. C3. Xác lập mọt số SPDL biển cho ĐN)

  5.Võ Kim Dung: Nghiên cứu hoạt động bảo vệ môi truong du lịch tại tiểu vùng du lịch duyên hải thuộc vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (c1. Đặc điểm môi trường tiểu vùng du lịch duyên hải, C2. Hoạt động DL và tác động của nó lên môi trường C3. Thực trạng công tác BVMTDL C4. Gải pháp nhằm tăng cường công tác BVMTDL tại tiểu vùng DH).

  6.Nguyễn Phương Loan: Xác định tác nhân(nguồn) gây ô nhiễm môi trường du lịch ở Hạ Long C1. Ô nhiễm môi trường và nguồn gây ô nhiễm. C2. Thực trạng các nguồn gây ô nhiễm môi trường HL. C3 Giải pháp nhằm hạn chế tác nhân gây ô nhiễm môi trường DL HL)

  7.Đoàn Thị Thùy Trang: Phát triển du lịch sinh thái ở Hà Nội. (C1. Cầu DLST ở HN, C2. Cung DLST của HN C3. Thực trạng hoạt động DLST ở HN. C4. Giải pháp phát triển DLST ở HN)

  8.Đỗ Hải Yến: Xây dựng mô hình tour du lịch ẩm thực truyền thống Việt phục vụ du khách Âu Mỹ.(C1. Một số dạng ẩm thực truyền thống tiêu biểu . C2. Nhu cầu khách âu Mỹ về ẩm thực VN, C3. Mô hình tour du lịch ẩm thực truyền thống cho khách Âu Mỹ)
  9.Trần Thị Thu Thủy: Xây dựng các sản phẩm DLVH cho DL Bình Định (C1. Tài nguyên DLVH BĐ, C2. Một số SPDLVH tiêu biểu, C3. Giải pháp )

  10.Hoàng Thị Thương: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống tại Hạ Long trong con mắt khach du lịch Trung Quốctại Hạ Long C1. Lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống, C2.Đặc điểm thị trường khách Trung Quốc đến Hạ Long C3. Thực trạng dịch vụ ăn uống ở Hạ Long C4. Giải pháp đáp ứng nhu cầu ăn uống cho khách DL TQ đến HL)
  11.Phạm Thị Hường: Nghiên cứu tính mùa vụ trong hoạt động DL Cửa Lò (C1. Cơ sở lý luận về tính thời vụ trong DL,Thực trang tính thời vụ và tác động của nó đến hoạt động DLCL, C3. Giải pháp cơ bản để khắc phục tính thời vụ trong DLCL)

  12.Đinh Thị Trà Nhi: Điều kiện phát triển du lịch đường bộ Đà Nẵng – Lào – Thái Lan trên hành lang kinh tế kiĐông Tây. (C1. Điều kiện thiên nhiên và TNDL tự nhiên C2. Điều kiện KTXH và TNDLNV C3 Định hướng phát triển DL trên hành lang KTĐT)

  13.Nguyễn Tiến Độ: Nghiên cứu áp dụng nhãn sinh thái đối với các doanh nghiệp khách sạn tại Hải Phong (hay Hạ Long, hoặc ở 1 địa điểm nào #) ( C1. Điều kiện gán nhãn sinh thái cho KS, C2. Thực trạng điều kiện kinh doanh các KS hải Phong (Hạ Long). C3 Giải pháp xanh hóa các khách sạn theo nhãn sinh thái)

  14.Vũ Thị Thúy: Nâng cao sự hấp dẫn của các làn điệu dân ca quan họ BN đối với du khách quôc tế (C1. Giá trị của dân ca quan họ BN, C2. Diễn giải giá trị các làn điệu dân ca quan họ BN cho du khách nước ngoài, C3. Một số sản phẩm du lịch quan họ BN)
  15.Dương Hồng Hạnh: Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí ở Hà Nội. (C1. Dịch vụ VCGT dành cho khách DL, C2. Các điều kiện tổ chức dịch vụ VCGT ở HN, C3. Giải pháp phát triển dịch vụ VCGT ở HN)

  16.Lê Thành Công: Tổ chức chương trình du lịch (tour) mạo hiểm tại Hà Giang. C1 Điều kiện tổ chức tour du lịch mạo hiểm ở HG. C2. Xây dựng tour DLMH ở HG, C3. Giải pháp phá triển DLMH ở HG)

  17.Nguyễn Hoài Nam: Hoạt động thu hútnguồn khách du lịch Thái Lan vào Việt Nam của HKVN (C1. Đặc điểm thị trường khách DL TL của VN) C2. Thực trạng dịch vụ HK VN và dịch vụ cacs hãng HK tuyến TL-VN, C3 Giải pháp). Tuy nhiên, nếu có thể, e nên nghien cứu để gia tăng việc thu hút khách quốc tế đến VN của HKVN,

  18.Trần Lan: Nghiên cứu nhu cầu du lịch tâm linh đến đền Đức Thánh Trần ở miền Bắc VN (c1. Hưng Đạo Vương TQT và đền thờ Đức Thánh Trần, Sự hấp dẫn của các đền Trần, C3 Giải pháp phát triển (đúng đắn) du lịch tâm linh về các đến Trần

  19.Trần Đức Thành: Phân tích dịch vụ của chuỗi nhà hàng My way, Phở vuông, Phở méo… trên địa bàn Hà Nội đối với khách DL nước ngoài (t k bít có chuổi nào) C1. Nhu cầu dịch vụ ăn uống trong DL C2 Thực trạng dịch vụ … C3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách DL …)

  20.Trần Mạnh Cường: Xây dựng sản phẩm du lịch cho một số làng nghề ở Thanh Oai, Mỹ Đức… (c1. Làng nghề và DL làng nghề. C2 Các làng nghề ở TO, MĐ… C3 Sản phẩm DL lang nghề TO, MĐ

  21.Nguyễn Thu Thủy: Phát triển du lịch vùng biên phía Bắc VN. (C1. Đặc điểm vùng biên giới phía Bắc VN, C2. Thực trạng hoạt động DL C3. Định hướng phát triển DL vùng biên)

  22.Phạm Tuyết Nga: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các khách sạn nhỏ (Mini hotel) tại khu vực phố cổ Hà Nội trong giai đoạn HN kỉ niệm 1000 năm tuổi. ( C1. Hệ thống khách sạn nhỏ trong phố cổ HN C2 Thực trạng hoạt động kinh doanh C3. Giải pháp phát triển kinh doanh cho các KS nhỏ tại phố cổ trong giai đoạn HN kỉ niệm 1000 năm tuổi)

  23.Nguyễn Thị Thu Nhàn: Phân tích hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc C1 Đặc điểm thị trường khách DL HQ đến VN, C2. Thực trạng công tác xúc tiến quảng bá của DLVN đến thị trường HQ, C3. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút thị trường khách DLHQ đến VN)

  24.Lê Thị Mai Lan: Phân tích chất lượng sản phẩm đào tạo của các trường cao đẳng du lịch phía bắc theo định hướng nhu cầu xã hội (C1. Nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực du lịch C2. Thực trạng chất lượng sinh viên các trường cao đẳng du lịch phía Bắc sau khi ra trường. C3. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo… ĐỀ TÀI NÀY RẤT THIẾT THỰC, SONG ĐỌC THÊM VỀ 13 CHUẨN NGHỀ VÀ VỀ BỘ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO. (Bậc ĐH có 10 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí rất cụ thể, Cao đẳng thì t chưa quan tâm nên chưa bit)

  • Dạ thưa thầy!
   Em đang nghiên cứu đề tài về du lịch làng quê theo khuynh hướng du lịch cộng đồng nhằm nâng cao đời sống của người dân địa phương. Thầy có thể cung cấp cho em một số tài liệu lý luận về làng quê không ạ? Đề tài của em là” xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch làng quê…”
   Trong những đề tài thầy cung cấp ở trên, em thấy có đề tài về xây dựng sản phẩm du lịch của anh Trần Mạnh Cương. Hiện tại, em đang rất cần những tài liệu như vậy.
   Em mong thầy có thể giúp em có được những thông tin đó để em hoàn thành bài nghiên cứu của mình tốt hơn.
   Một lần nữa em chân thành cám ơn thầy!
   Các bạn khi đọc được thông tin này nếu có tài liệu nào như trên thì có thể gởi cho mình qua địa chỉ email ngoletrang1306@gmail.com giúp mình với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều

 14. Thầy ơi, gửi em tài liệu học tập tiếng K’ho với. Em sắp có 1 chuyến du lịch đến Đà Lạt và giao lưu với dân tộc K’ho

 15. thầy ơi, thầy có thể cho em tên 1 số tài liệu để học ngành Việt nam học được không ạ, em đang rất cần để học mà không biết nấy ở đâu cả, tìm nhiều loại quá em cũng không biết lựa chọn thế nào cả, em cám ơn

 16. Thầy cho em xin tài liệu về Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển sản phẩm du lịch được không ạ. Em đang làm đề tài về Các giải pháp nâng cao việc khai thác tiềm năng du lịch Tây Ninh đến 2015 và 2020

  Hoặc bạn nào có xin gửi cho mình qua mail munderer@gmail.com

 17. Thưa thầy, cho em hỏi, các hoạt động tác nghiệp trước, trong và sau chương trình du lich với ạ, nó gồm những nội dung chính nào ạ?
  hoặc ai biết thì gửi trả lời cho t vào địa chỉ mail này với nhé:
  tieuman86@gmail.com

 18. thầy ơi cho em hỏi về các số liệu thống kê du lịch trong hai năm 2008 & 2009 của những quốc gia sau đây: Việt Nam, Anh, Pháp, Mỹ. các nguồn của các số liệu

 19. thầy ơi, em đang làm đề tài về sự tác động của du lich đến văn hóa xã hội Việt Nam, thầy có thể cho em một số mục cần có trong bài làm dc ko ạ?không biết phần thực trạng và giải pháp thì em làm chung cho du lịch việt nam hay chỉ làm những ý liên quan đến văn hóa xã hội ?em cảm ơn thầy!bạn nào có tài liệu gì về vấn đề này giúp mình với nhé!^^

 20. Mình đang làm khóa luận về năng lực cạnh tranh của ngành du lịch biển Việt Nam. Bạn nào có tài liệu hoặc số liệu liên quan thì gửi giúp mình vào địa chỉ mail này nhé: botbien44@yahoo.com

 21. Chào thầy!
  Em đang làm một bài NCKH về vấn đề du lịch hành hương, nhưng hiện nay em đang bị vướng ở chỗ không tìm ra tài liệu khoa học viết về nó. Thầy có thể chỉ giúp em được không ạ? Em đang rất cần. Cảm ơn thầy rất nhiều.

 22. Thầy ơi sao link 3000 đề tài luận văn lại bị forbidden ạ. Thầy sửa lại được không ạ? Em cám ơn thấy

 23. minh hoc khoa quan tri che bien mon an cua truong cao dang du lich ha noi bay gio ngoi viet bao cao ma kho qua ko biet nen lam tu dau co ai biet thi chi giup minh voi nhe cam on nhieu

 24. Thầy ơi,em đang nghiên cứu khoá luận về đề tài “thức trạng ngành du lịch VN và các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.Không biết thầy có thể cung cấp cho em 1 số tài liệu được không ạ?Em thấy có 2 cuốn là “Cẩm nang về phát triển du lịch bền vững” và “Các chỉ số vê phát triển bền vững đối với các điểm đến du lịch” khá hay mà không thể tìm được nguồn để mua hoặc download.Thầy có mấy tài liệu này không ạ?Em xin cám ơn thầy rất rất nhiều!

 25. co ai cho em tai lieu phuc vu phong trong khach san duoc hok vay.em rat can cang chi tiet cang tot a

 26. Thầy ơi! em đang học năm 3 ngành quản trị nhà hàng- khách sạn! hiện em đang học môn Mice và Môi Trường Đa Văn hóa. Nhưng em tìm tài liệu về 2 môn này rất ít, Thầy có thể giúp em không? Em chân thành cảm ơn!

 27. thầy ơi,cái đề tài làm power point thầy giao khó quá,nhóm tụi em vẫn không nghĩ ra được cách phản biện cho việc cho nước ngòai mượn rừng kinh doanh,có hướng nào chắc chắn nhất không thầy,em chỉ cần có cái định hướng thôi. Em cám ơn thầy nhiều

 28. Thay oi,co giao trinh tuyen diem Viet Nam khong a?em kiem mai khong thay..cam on thay.

  • Hiện mình có bộ tài liệu tham khảo hơn 1000 trang, nếu bạn cần có thể liên lạc mình photo. Chúc bạn vui

   • Thưa Thầy, em đã theo dõi nhiều bài viết trên trang và thấy nó rất hữu ích. Hiện em cũng đang tìm tài liệu tuyến điểm du lịch Việt Nam, thầy có thể cho em xin tài liệu tham khảo được không ạ?
    Email của em là tranthikimngan8282@gmail.com
    Xin trân trọng cảm ơn và chúc thầy mọi điều tốt lành trong cuộc sống
    Kim Ngân

 29. Thầy ơi, em đang làm khóa luận về khách sạn boutique ở việt nam, hướng phát triển…
  thầy có thể cho em xin ít tài liệu về vấn đề này được không ạ?
  Hix, em tìm khó quá
  Em cảm ơn thầy

 30. da thua thay ! thay cho em xin tai lieu tong quan du lich the gioi va du lich viet nam duoc khong ah? em dang can gap de lam bao cao ! e cam on thay ! mong tin thay

 31. Dạ Thầy cho em hỏi, sao có những trang tài liệu khi dowload lại bắt phải nhập password. Vậy Thầy có pass không ạ.

 32. Em đg làm luận văn về Tiềm năng du lịch văn hóa tại TP.HCM mà em đg gặp rắc rối với dàn bài. Thầy gợi ý giúp em

  • em phải thực hiện bước này trước khi làm dàn bài:

   Viết mục tiêu để đề tài: Viết 5 -10 cái gạch đầu dòng ngắn gọn (tại sao chọn đề tài này, ai sẽ đọc, đề tài này sẽ có ích như thế nào? nghiên cứu ở đâu? nguồn nào? có những tài liệu nào tương tự trước đó….

   Rối em sẽ có hướng thực hiện tiếp theo
   Chúc em thành công

 33. thầy ơi em đang nghiên cứu đề tài về điều kiện và khả năng phát triển loại hình du lịch sinh thái.Em rất thiếu thông tin về loại hình này thầy có thể giúp em về tài liệu này không ạ?em cảm ơn thầy
  Bạn nào có tài liệu về loại hình này thì chia sẻ cho mình với,cảm ơn các bạn nhiều

 34. Thầy ơi,

  Thầy có các tài liệu về thống kê du lịch và kinh tế của Sapa không thầy? em đang tìm tài liệu để viết báo cáo giữa kỳ mà không thấy! Nếu Thầy có thì có thể gửi cho em hay chỉ em nguồn tìm được không? em đã vào các trang thông tin cảu tỉnh Lào Cai và huyện Sapa tìm rồi mà không có!

  Cám ơn Thầy!

 35. thay oi,sao ko co tai lieu noi ve khach san cong vu, khach san hang khong , khach san du lich , khach san can ho vay. thay co the cung cap thong tin cho em duoc khong.

 36. thầy ơi! em là sinh viên du lịch em dang muốn down tai liệu mà mediafile bi khóa rồi thầy ạ! mong thầy cho em mã unlock để down ạ! em cảm ơn thầy!

 37. em chào thầy ạ!
  em đang có đề tài tìm hiểu về loại hình du lịch nghỉ tàu trên Vịnh Hạ Long mà chưa biết tìm tài liệu ở đâu, thầy có thể giới thiệu cho em 1 vài nguồn được không ạ?
  em cảm ơn thầy!

 38. thầy ơi, em muốn tìm hiểu về luận văn số 19 của tác giả Trần Đức Thành, không biết làm thế nào để tham khảo ạ
  Cám ơn thầy

 39. Thưa quí thầy cô. Tôi có nhu cầu tìm người soạn bài giảng theo chương trình cao đẳng nghề cho các môn học/mô đun: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ lễ tân (theo đề cương có sẵn). Xin hỏi quí thầy cô có thể giúp tôi được không (thương lượng giá cả)
  Nếu quí thầy cô giúp được xin liên hệ qua email: thanhnghitourism@gmail.com

  • Mình có thể giúp thầy, thầy vui lòng cho nội dung cụ thể, tiến độ, thời gian, số lượng và các yêu cầu đặc biệt về tiêu chuẩn và hình thức trình bày cho đề cương.

 40. e chao thay a. thay oi thay cho e hoi ti dc khong ak?thay co the noi khai quat qua cau tra loi cho e biet dc khong a? trinh bay co so de thiet lap bo may to chuc trong hoat dong kinh doanh co nhung nhan to nao anh huong toi viec thiet lap bo may to chuc cua khach san?

 41. thầy ui…em đang làm đề án kinh doanh một nhà hàng…em ko biết tìm tài liệu ở đâu và phải bắt đầu làm từ đâu cả…thầy giúp em với nhé…cảm ơn thầy nhiều nhiều nhé..hihi

 42. Em chào thầy ! thầy ơi em đang học môn THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH, thầy có thể cho em hỏi, có nhưng sách tham khảo nào về môn này không ạ ? Em cảm ơn !

 43. Chào Thầy!
  Vô tình em vào đúng trang web mà theo em nó rất hữu ý, có những tài liệu em cần lại tìm thấy trong trang web của Thầy. Em thấy rất vui và vô cùng cám ơn Thầy…
  Hiện em đang làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Vai trò của hệ thống nhà hàng – khách sạn trong phát triển du lịch ở Thành phố Cần Thơ ” . Thời gian thì rất hạn chế, em lên mạng tìm kiếm nhưng tài liệu thì quá ít em đang rất lo nhưng em tin là Thầy sẽ có nhiều tài liệu mà em cần.Mong Thầy chia sẻ. Cám ơn Thầy dành chút thời gian. Chúc Thầy luôn thành công!
  Em luôn đợi mail của Thầy.

 44. Thưa thầy, em đang làm đề tài về phát triển loại hình du lịch team building. Thầy có tài liệu này không cho em mượn tham khảo với ạ?

 45. Xin chào thầy
  Thầy còn tài liệu nào về phát triển du lịch không ạ?

 46. các loài cây cỏ có thể ăn được, khi đi du lịch

  http://www.mediafire.com/view/?ydb7yuoy6y5spax

 47. Da thay oi! thay co tai lieu mon an toan an ninh khach san ko? em dang tim tai lieu mon nay nhung ko thay? thay giup dum em voi, em cam on thay!

 48. Thưa thầy! Em đang cần tài liệu môn Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, nếu Thầy có thì cho em xin với ạ. Em cảm ơn thầy!

 49. thầy ơi! thầy cho em tư liệu lịch sử Việt Nam được không ah?

 50. […] TÀI LIỆU – GIÁO TRÌNH | TÀI LIỆU – HỌC TẬP … – HƯỚNG DẪN SINH VIÊN. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QLDA HOA SEN; Quy định về trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch …… […]

 51. Bạn cần chúng tôi giúp đỡ, tư vấn về xây nhà trọ Về phía nhà thầu với kinh nghiệm
  làm nhà lâu năm trong nghề về tư vấn thiết kế
  thi công xây dựng họ sẽ làm bạn hài lòng về sự lựa chọn của
  bạn.Với kinh nghiệm đó họ có thể dễ dàng thu xếp mọi thứ…
  hiệu quả nhất Chọn lựa vật tư và phối hợp nội thất:
  Tưởng chừng như việc này khá đơn giản và ai cũng có thể làm được nhưng không
  phải vậy. Đối với màu sơn, gạch
  lát và các thiết bị trong nhà, thoạt nhìn thì sẽ rất đẹp nhưng khi phối vào nhà chúng trở
  nên đối nghịch nhau tạo ra sự bất hòa trong ngôi nhà…
  Công ty xây dựng Thương tín Với kinh nghiệm lâu năm trong xây dựng và đội ngũ kiến trúc sư giỏi
  họ sẽ chọn và phối hợp hài hòa giữa màu sơn, gạch lát nền, nội thất… tạo
  nên sự tinh tế và thoải mái nhất cho ngôi nhà của bạn. Bình định Bạn không phải mất nhiều
  thời gian để trực tiếp giám sát công trình.

  Yên tâm làm việc trong thời gian thi công. Căn cứ
  vào các điều khoản đã thõa thuận trong hợp đồng để quản lý việc xây dựng với nhà thầu…
  Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn giá cả họp lý nhất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: