Du lịch có trách nhiệm

 Du lịch có trách nhiệm là một cách tiếp cận quản lý du lịch, nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm đến. Bản chất của loại hình du lịch này chứa đựng những đặc trưng của phát triển du lịch bền vững, tuy nhiên nó mang tính phổ quát, định hướng cao hơn, thậm chí điều chỉnh tất cả các loại hình du lịch khác nhằm hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa ngành du lịch, đem lại bình đẳng cho tất cả chủ thể tham gia vào quá trình phát triển du lịch; đồng thời góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ tạo dựng một môi trường lành mạnh.

Trải qua quá trình phát triển, các quốc gia đều bắt đầu hướng đến sự phát triển bền vững, trong đó có phát triển du lịch bền vững. Du lịch có trách nhiệm và du lịch bền vững có sự tương đồng về khái niệm và mục tiêu. Khái niệm du lịch bền vững ra đời từ năm 1992, tuy nhiên đối tượng và phương pháp thực hiện như thế nào vẫn là vấn đề luôn được đặt ra. Trước nhu cầu thực tế đó, khái niệm du lịch có trách nhiệm được đưa ra năm 2002 thể hiện cách thức tiến hành để thực sự hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Du lịch có trách nhiệm là gì?

Du lịch có trách nhiệm giúp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính toàn vẹn môi trường, tạo sự công bằng xã hội, tăng cường lao động, phát huy các giá trị và tôn trọng văn hóa địa phương, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng, hàm lượng văn hóa và giá trị đạo đức cùng giá trị trải nghiệm cao hơn.

Du lịch có trách nhiệm tại các điểm đến được hiểu là việc hạn chế tối đa các tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội; tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào hoạt động du lịch; khuyến khích người dân địa phương tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ; đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa nhằm duy trì một thế giới đa dạng; cung cấp những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên kết giữa khách du lịch và người dân địa phương, tạo hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường tại địa phương; tạo cơ hội cho những người khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn; tôn trọng văn hóa địa phương, khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách du lịch và người dân địa phương; tạo dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng.

Các loại hình và khái niệm liên quan đến du lịch có trách nhiệm

Du lịch bền vững

Phát triển du lịch bền vững là đáp ứng các nhu cầu hiện tại trong khi vẫn bảo vệ và tăng cường cơ hội cho tương lai. Ba yếu tố cân bằng trong phát triển du lịch bền vững gồm: kinh tế, xã hội và môi trường.

Du lịch sinh thái

“Du lịch sinh thái là loại hình dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương” (Theo Luật Du lịch)

Du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng là hình thức du lịch tới các điểm đến tự nhiên, nơi có các nền văn hóa bản địa nhằm mang lại lợi ích cho người dân địa phương bằng cách giúp họ duy trì quyền tự ra quyết định về việc tổ chức du  lịch tại địa bàn sinh sống của họ.

Du lịch nông nghiệp

Là một loại hình của du lịch sinh thái và du lịch nông thôn, khuyến khích du khách trải nghiệm và tìm hiểu cuộc sống nông nghiệp của nông dân, ngư dân trong thời gian một ngày, qua đêm, hoặc dài ngày với các hoạt động như: trồng cà phê, nho, lúa hoặc bắt cá, tôm, cua…

Nguyên tắc phát triển du lịch có trách nhiệm

Trách nhiệm về kinh tế

– Khi phát triển các dự án du lịch, cần phải đánh giá tác động kinh tế, xác định rõ loại hình ưu tiên phát triển để mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới đời sống của họ.
– Tăng cường liên kết nhằm khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của các cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch.
– Chất lượng sản phẩm du lịch của điểm đến cần phải nêu bật được nét hấp dẫn đặc thù và chú trọng tới giá trị gia tăng.
– Xúc tiến quảng bá du lịch phải đảm bảo tôn trọng tính nguyên vẹn về văn hóa, kinh tế, tự nhiên và xã hội; khuyến khích phát triển các loại hình du lịch phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
– Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, đưa ra giá cả hợp lý và xây dựng mối quan hệ kinh doanh chia sẻ trách nhiệm cả trong rủi ro và thành công; tuyển dụng và đào tạo nhân viên làm việc có tay nghề.
– Dành hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới du lịch bền vững.

Trách nhiệm về xã hội

– Tích cực thu hút cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định, nâng cao năng lực để họ hiện thực hóa các sáng kiến đề ra.
– Đánh giá tác động xã hội thông qua quá trình vận động dự án ngay từ khâu lập kế hoạch, thiết kế dự án nhằm giảm thiểu các tác động xã hội và tối đa hóa yếu tố tích cực.
– Đưa du lịch thành nhu cầu trải nghiệm chung của toàn xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm người và cá nhân dễ bị tổn thương và thiệt thòi.
– Ngăn chặn lạm dụng tình dục trong du lịch, đặc biệt đối với trẻ em.
– Giảm thiểu thiệt hại trong quá trình khai thác và sử dụng các nguồn lực; phát triển du lịch gắn chặt với mục tiêu vì người nghèo và hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo.
– Tôn trọng phong tục, tập quán của cư dân bản địa; bảo tồn và phát huy tính đa dạng về văn hóa và xã hội.
– Đảm bảo du lịch đóng góp đáng kể vào cải thiện y tế và giáo dục.

Trách nhiệm về môi trường

– Cần đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạch định và thiết kế dự án du lịch.
– Sử dụng tài nguyên hợp lý và bền vững, giảm chất thải và tiêu thụ quá mức tài nguyên và năng lượng.
– Quản lý đa dạng tự nhiên, sinh thái theo hướng bền vững; phục hồi những khu vực tài nguyên tự nhiên bị xâm hại và xác định rõ các loại hình du lịch gắn với môi trường để có hướng bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái dễ bị phá hủy và các khu phòng hộ.
– Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức cho mọi chủ thể về phát triển bền vững.
– Nâng cao năng lực về du lịch cho mọi chủ thể và tuân thủ những mô hình phát triển du lịch lành mạnh, hiệu quả nhất.

Các chủ thể chính trong thực hiện du lịch có trách nhiệm

Đối với cơ quan quản lý du lịch tại địa phương: xây dựng chính sách, chiến lược, quan điểm phát triển rõ ràng; phổ biến, tập huấn, phát tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương thực hiện theo các nguyên tắc có trách nhiệm; tổ chức các hội thảo, lớp đào tạo để nâng cao nhận thức và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hành; tuyên truyền, khuyến khích, tôn vinh các điển hình thực hiện du lịch có trách nhiệm…

Đối với doanh nghiệp lữ hành: tập trung xây dựng chính sách, chiến lược doanh nghiệp phù hợp với nguyên tắc có trách nhiệm; thu hút và đào tạo nguồn nhân lực; có chế độ khen thưởng đối với cán bộ nhân viên thực hiện các sáng kiến có trách nhiệm; thực hiện các nguyên tắc phát triển du lịch có trách nhiệm; xây dựng các sản phẩm du lịch có trách nhiệm; hướng dẫn du khách thực hiện du lịch có trách nhiệm; khuyến khích các hoạt động du lịch tình nguyện và các hoạt động mang tính trách nhiệm cao; xây dựng quỹ bảo vệ môi trường, quỹ phát triển cộng đồng…

Đối với khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch: xây dựng chính sách, chiến lược doanh nghiệp; thu hút và đào tạo nhân lực; chế độ thưởng phạt hợp lý; hướng dẫn khách du lịch thực hiện du lịch có trách nhiệm; thực hiện các nguyên tắc phát triển du lịch có trách nhiệm, đặc biệt trong sử dụng nguồn năng lượng, nguồn nước…

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác: có chính sách quản lý, bảo vệ môi trường và hoạt động phát triển bền vững của các nhà hàng; tiết kiệm năng lượng và nước; sử dụng thực phẩm an toàn; xử lý và hạn chế chất thải; giảm thiểu ô nhiễm và sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường; sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và bán sản phẩm xanh…

Đối với cộng đồng địa phương: cần có thái độ ứng xử thân thiện, tôn trọng và hỗ trợ khách du lịch trong quá trình tham quan, tìm hiểu tại địa phương; hiểu biết về nguồn tài nguyên cộng đồng đang sở hữu để bảo vệ và giới thiệu đến du khách; tham gia các hoạt động du lịch một cách có tổ chức, tránh tình trạng tự phát, gây lộn xộn, thiếu văn minh đô thị…

Đối với khách du lịch: tìm hiểu và tuân thủ các tập tục địa phương; lựa chọn các doanh nghiệp có quan điểm, tôn chỉ và hoạt động hướng đến sự bền vững và có trách nhiệm; có ý thức tiết kiệm năng lượng; sẵn sàng tham gia các hoạt động môi trường, ủng hộ phát triển kinh tế – xã hội địa phương; có ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa bản địa…

Du lịch Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt về việc quản lý, tổ chức hoạt động du lịch. Trước bối cảnh mới và xu hướng phát triển du lịch toàn cầu, ngành du lịch Việt Nam nhận thức rõ phát triển bền vững chính là xu thế tất yếu của thời đại. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra các giải pháp hướng đến việc thực hiện du lịch có trách nhiệm để đạt đến sự phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp liên quan. Phát triển du lịch có trách nhiệm sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai.

Thúy Hằng – Phạm Phương

DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ DU LỊCH TRÁCH NHIỆM

Một trong những “lát cắt” phát triển trong ngành công nghiệp du lịch hiện nay là du lịch bền vững. Trong thực tế, sớm nhất là vào năm 1988, du lịch bền vững đã được xác định bởi Tổ chức Du lịch Thế giới là Việc di chuyển và tham quan đến các vùng tự nhiên một cách có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng và đánh giá cao tự nhiên (và tất cả những đặc điểm văn hoá kèm theo, có thể là trong quá khứ và cả hiện tại) theo cách khuyến cáo về bảo tồn, có tác động thấp từ du khách và mang lại những lợi ích cho sự tham gia chủ động về kinh tê-xã hội của cộng đồng địa phương. Theo Tổ chức Du lịch Thế Giới Du lịch Trách nhiệm có thể là một cách làm cho những nơi tốt hơn để sống và để tham quan, cho cả người dân địa phương và du khách. Bằng cách khách du lịch chịu trách nhiệm về chuyến du lịch đó thông qua bảo tồn, không làm ảnh hưởng môi trường sống địa phương, còn người dân đại phương bảo vệ bản sắc văn hóa, môi trường khỏi những ảnh hưởng xấu của du lịch
Khi nói về du lịch bền vững thường nghe về du lịch có trách nhiệm. Trong thực tế, du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm có rất nhiều điểm chung bởi nó cùng hướng tới một tầm nhìn phát triển bền vững, dựa trên ý tưởng về sự toàn vẹn môi trường, xã hội công bằng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, du lịch chịu trách nhiệm có thể được xem như là một cách suy nghĩ cũng như cách thức của hành vi. Tất cả các bên liên quan tham gia vào bất kỳ loại hoạt động du lịch chịu trách nhiệm hành động của họ và tác động du lịch của họ tới đó. Du lịch chịu trách nhiệm trong thực tế, dựa trên một ý tưởng về cải thiện ngành công nghiệp du lịch, ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Tất cả mọi người, cho dù họ là chính phủ, một du khách tổ chức phi chính phủ, kinh doanh, giải trí, hoặc các bên liên quan du lịch khác, có một vai trò trong việc tạo du lịch và du lịch chịu trách nhiệm.
Năm 2002, Cape Town – Hội nghị về Du lịch có trách nhiệm trong các điểm đến đã được tổ chức liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển Bền vững tại Johannesburg. Hội nghị này cùng các bên liên quan du lịch khác nhau và các cơ quan có thẩm quyền từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về các vấn đề du lịch có trách nhiệm. Hội nghị ở Cape Town Tuyên bố về Du lịch có trách nhiệm trong Destination.

    Theo hội nghị: Du lịch Trách nhiệm là:

 • Giảm thiểu tiêu cực tác động kinh tế, môi trường, và xã hội;
 • Tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương và nâng cao phúc lợi của cộng đồng địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tiếp cận với ngành công nghiệp;
 •  Đóng góp tích cực cho việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa, duy trì sự đa dạng của thế giới;
 •  Cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị cho khách du lịch thông qua các kết nối có ý nghĩa hơn với người dân địa phương, và sự hiểu biết lớn hơn về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường của địa phương;
 •  Cung cấp việc làm cho những người khuyết tật;
 •  Khuyến khích sự tôn trọng giữa khách du lịch và người dân địa phương, và xây dựng niềm tự hào địa phương và sự tự tin.

Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới, World Travel và Hội đồng Du lịch, Cape Town Tuyên bố về du lịch bền vững

 

Du lịch thiện nguyện (Humanitour)

Du lịch thiện nguyện (Humanitour) là một hình thức du lịch gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển cộng động của trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS), một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục đích giải quyết các vấn đề phát triển của Việt Nam.

Ba dòng sản phẩm chính của du lịch thiện nguyện bao gồm: Du lịch Sinh thái (Ecotour) cho các khách du lịch yêu thích các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động Du lịch Tình nguyện (Voluntour) và du Lịch Thiện Nguyện (Charitour) được xây dựng cho những du khách yêu thích các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng… Trong các chương trình Du lịch Từ thiện, Du lịch Tình Nguyện và Du Lịch Sinh Thái với nhiều điểm điểm đến, dự án khác nhau, thời gian khác nhau và các hoat động khác nhau.

Câu lạc bộ vì sự phát triển bền vững (SDC) được thành lập bởi 1 nhóm các tình nguyện viên trong nước, và các hoạt động của câu lạc bộ được xây dựng bởi các thành viên trong câu lạc bộ. Các thành viên trong nhóm sẽ tự quyết định các kế hoạch hoạt động của Câu Lạc Bộ thông qua việc biểu quyết của các thành viên trong hội đồng quản trị. CSDS cũng góp phần trong ban cố vấn, các vấn đề pháp lý và đôi khi cả tài chính cho các hoạt động của SDC. Các thành viên tham gia SDC sẽ có thêm được nhiều cơ hội hoàn thiện mình để trở nên năng động và học thêm nhiều các kỹ năng không được dạy trong trường.

Họ được tiếp cận các cơ hội cũng như trách nhiệm của bản thân. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, các tình nguyện viên cũng tham gia để hỗ trợ chương trình tình nguyện với các tình nguyện viên quốc tế của CSDS (như dạy tiếng việt, tìm hiểu về địa phương trong dự án……)

Tại thời điểm này, một trong những hoạt động của SDC là phát triển dự án Humanitour bao gồm các hoạt động, quảng bá và phản hồi của khách hàng để cải thiện cho chương trình. Các lợi nhuận từ hoạt động của Humanitour ngoài việc trao tặng cho các trung tâm, cộng đồng đang tham gia với Humanitour nó còn sử dụng để đào tạo, xây dựng năng lực cho các thành viên của SDC

Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam đã  đăng ký hoạt động tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). CSDS đang giải quyết các vấn đề phát triển của Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trao quyền cho phụ nữ thông qua hỗ trợ sinh kế bền vững, hỗ trợ trẻ em thông qua hòa nhập xã hội, hỗ trợ phát triển thanh niên thông qua trao đổi quốc tế và giáo dục không chính quy. Các dự án hiện hành được điều hành bởi CSDS bao gồm hỗ trợ các phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua các khoản vay để chạy các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ xây dựng các phòng tắm thích hợp trong làng Hòa Bình Thanh Xuân cho trẻ em khuyết tật, đào tạo nhân viên chăm sóc tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An, hỗ trợ địa phương phát triển dự án du lịch sinh thái ở Giao Xuân, và nhiều hơn nữa. CSDS là một tổ chức phi chính phủ mới, nhưng đã giành được giải thưởng Doanh nhân xã hội 2010 từ Trung tâm Xúc tiến Sáng kiến ​​xã hội trong hợp tác với Quỹ Hội đồng Anh. Người sáng lập của CSDS, ông Đôn Tuấn Phương, đã tham gia trong lĩnh vực phát triển tại Việt Nam trong hơn 10 năm. Ông Phương đã làm việc trong các tổ chức quốc tế trong năm năm, và sau đó thành lập Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV) trong năm 2005. Tất cả nhân viên của VPV là từ địa phương và nhận tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới, và đã trở thành một tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới, tại địa phương và trên toàn thế giới. Các động lực để xây dựng chương trình Humanitour tại CSDS là có nhiều trẻ em đang sống trong các tình huống có hoàn cảnh khó khăn do thiếu sự quan tâm và nguồn lực cần thiết. Như vậy, thông qua các chuyến tham quan Humanitour, du khách có thể hiểu được vấn đề địa phương đầu tiên tay và mang lại lợi ích cho nhân dân Việt Nam thông qua đóng góp của họ về thời gian và hỗ trợ tài chính.

http://humanitour.net

—————–

DU LỊCH THIỆN NGUYỆN Ở KHẮP NƠI

Ngày nay, người ta có thể dễ dàng gặp nữ diễn viên điện ảnh Angelia Jolie hơn, vì cô thường xuyên có những chuyến du lịch tình nguyện đến nhiều nơi trên thế giới. Hình thức du lịch này, vừa du lịch, vừa làm công tác từ thiện đang nở rộ.

Các cuộc du lịch tình nguyện này thường ngắn hơn các cuộc du lịch truyền thống. Các công việc tình nguyện thường là lao động chân tay, được đan xen giữa các cuộc thám hiểm đến những khu di tích lịch sử nào đó. Các tình nguyện viên rất đa dạng, từ độ tuổi thanh thiếu niên đến những người lớn tuổi đã về hưu.

Vừa chơi vừa làm từ thiện

Một nhóm du lịch thiện nguyện đi phát thuốc và đồ dùng gia đình cho một vùng quê nghèo ở Ấn Độ. Ảnh: Time

Barbara Jenkel, 68 tuổi, một người về hưu sống ở New York, đã tham gia đoàn lữ hành của Relief Riders International băng qua sa mạc Rajasthan của Ấn Độ vào năm 2005. Trong hành trình 15 ngày, và một đêm ngủ lại pháo đài, bà đã giúp dựng các trại y tế, phân phát sách cho trường học, và dê cho các gia đình nghèo.

Adam Yates, 25 tuổi, giám đốc kinh doanh quảng cáo ở Los Angeles, cũng đã tham gia chuyến du lịch “Tri thức toàn cầu” đến Costa Rica vào tháng sáu rồi. Anh đã có một chuyến đi trên lưng ngựa vào một công viên quốc gia để làm công việc dọn dẹp các con đường mòn và dạy tiếng Anh ở đó.

Ở Thái Lan, với chuyến “Tri thức toàn cầu”, du khách phải trả 1.090 USD, không bao gồm tiền vé, cho một tuần vừa dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo vừa đến chơi ở các chợ nổi, hoặc thăm những khu di tích đền thờ.

Du khách tham gia vào chuyến du lịch “Đại sứ của trẻ em” phải trả 2.025 USD cho 11 ngày ở Nam Phi (bao gồm cả tiền vé máy bay và chỗ ở). Họ sẽ có 1 tuần ở với các em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS, hoặc có bố mẹ chết vì căn bệnh này, và 1 ngày đi săn, hay một chuyến viếng thăm nhà tù trên đảo Robben, nơi Nelson Mandela bị giam giữ trong 18 năm.

Ông David Clemmons, người lập ra trang web Voluntourism.org, cho biết: “Du khách không chỉ nhìn lướt qua cuộc sống ở đây và thảng thốt “Ôi chúa tôi! Cảnh tượng mới khốn khổ làm sao.”, mà họ sẽ có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn”.

Sarah McCall, một người từng trải trong Peace Corps đã đưa sáu đoàn du khách tình nguyện “Tri thức toàn cầu” ở Costa Rica và Peru từ tháng ba năm nay, kể lại nhóm của cô đã giúp xây dựng lò sưởi bằng bùn và gạch cho 24 gia đình Peru ở San Pedro de Casta, giúp họ tiết kiệm nhiên liệu và dẫn khói độc hại ra khỏi nhà. Cô McCall cho biết cô và các nhà lãnh đạo khác đã hỏi một số người dân địa phương để xem họ cần gì, sau đó gửi các nhóm tình nguyện đến đó để làm.

Niềm vui cho tất cả

Hai du khách thiện nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo ở Campuchia. Ảnh: Time

Ông Doug Cutchins, đồng tác giả của Du lịch tình nguyện, cho biết “Những chuyến thám hiểm ngắn ngủi như thế sẽ đem lại lợi ích cho du khách và cho những người được giúp đỡ”.

Khi tham gia vào hình thức du lịch này, du khách sẽ cảm thấy rất thoải mái, và niềm vui cũng được “nhân đôi”, vì họ vừa có thể du lịch, vừa có thể trực tiếp giúp đỡ những người khó khăn.

Adam Yates dự định du lịch thiện nguyện đến Costa Rica, một lần nữa cho biết: “Tôi đã chán cảnh quyên góp quà vào dịp cuối năm. Vì thế tôi quyết định đi và tự tay cuốc đất, giúp đỡ những người nghèo”.

Sally Brown, người thành lập “Đại sứ của trẻ em”, khẳng định từng việc nhỏ này sẽ tạo thành một sự giúp đỡ lớn cho những người dân địa phương. Theo bà: “Nếu mỗi bé được chăm sóc trong vài ngày, bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo nên một sự khác biệt nhỏ”.

Cô Nancy Rivard, người thành lập Đại sứ hàng không đã kể lại sau chuyến du lịch đầu tiên của cô đến El Salvador vào năm 2001, rằng những người tình nguyện đã giúp đỡ 150 gia đình có được đất và xây dựng lại những ngôi nhà đã bị phá huỷ trong một vụ động đất. Họ cũng lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dạy nghề gần các khu nhà này trong cuối tháng bảy rồi, và dự định sẽ đưa một số máy may lên đó. Rivard nói: “Chúng tôi đang tạo cho họ cách sinh nhai”.

Thu Nguyệt (Time)

Hội thảo về Luật Du lịch

Luật Du lịch hiện là một trong những vấn đề được thảo luận nhiều trong ngành Du lịch. Sau gần 7 năm thực hiện Luật Du lịch, từ thực tiễn của ngành cũng như qua ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, một số nội dung trong Luật cần được và sửa đổi và bổ sung để khắc phục những bất cập đang tồn tại, hạn chế sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn này.
Nhằm thu thập ý kiến của các doanh nghiệp trong ngành và các đối tác liên quan về việc hoàn thiện và bổ sung Luật Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đã phối hợp với Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (gọi tắt là Dự án ESRT của Tổng cục Du lịch) do Liên minh Châu Âu tài trợ, tổ chức Hội thảo về Luật Du lịch ngày 30/5/2012 tại Hà Nội.

Gần 100 đại biểu, là đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và dịch vụ du lịch, đại diện đội ngũ Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên và các cơ sở Đào tạo Du lịch đã tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất những nội dung cần được sửa đổi, bổ sung vào Luật Du lịch ban hành năm 2005 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và đòi hỏi của xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch. Các nội dung chính được tập trung thảo luận bao gồm:

 • Bảo vệ quyền lợi của khách du lịch: ai chịu trách nhiệm bảo vệ du khách, ai đại diện cho quyền lợi của họ?
 • Kinh doanh Lữ hành: cần làm rõ các nội dung như lữ hành nội địa, điều kiện kinh doanh, bảo hiểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài
 • Kinh doanh Lưu trú du lịch: điều chỉnh các quy định xếp hạng, tiêu chuẩn môi trường
 • Hướng dẫn Du lịch: tiêu chuẩn, trình độ hướng dẫn viên quốc tế, quy định về cấp Thẻ hướng dẫn viên, bổ sung Thuyết minh viên du lịch, quản lý Hướng dẫn viên và Thuyết minh viên

Việc rà soát Luật là cần thiết vì một số lý do:

Có nhiều luật ban hành bị chồng chéo lên nhau, theo phân tích từ năm 2003 về hệ thống luật pháp hiện hành để xây dựng luật du lịch 2005

 • Có sự thay đổi về cơ cấu thể chế về du lịch và phạm vi quyền hạn của các bộ và các cơ quan khác, những đơn vị cũng có quyền và trách nhiệm về du lịch theo luật của họ
 • Sự tăng trưởng với tỷ lệ gần gấp đôi của ngành du lịch kể từ năm 2005
 • Xác định du lịch là ngành mũi nhọn đối với việc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo
 • Nảy sinh nhiều quan ngại về môi trường và xã hội mà những vấn đề này cần được quan tâm để đảm bảo tăng trưởng bền vững

Mục tiêu của hoạt động này là thông qua và đưa những điển hình tốt nhất của quốc tế để đối phó với những vấn đề nêu trên, và hướng tiếp cận của việc rà soát luật du lịch là tích cực tham vấn các đối tác liên quan.

Tìm hiểu thêm về dự án ESRT tại đây: http://www.mediafire.com/?j8qmry42y3yrg6e