SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING


LỚP 11 CKS 1

Buổi học 1: Giới thiệu môn học, bài tập clip MT

Buổi học 2:

LỚP 11CKS 2

Buổi học 1: Giới thiệu môn học, bài tập clip MT

Buổi học 2: Tổng quan về Luật du lịch Việt nam

LỚP 09DDL

Buổi học 1: Giới thiệu môn học khái quát luật – Du lịch Việt nam

 

 

==================================================================

ĐIỂM GIỮA KỲ LỚP 08DDL

STT MSSV TÊN SV PHÁI ĐIỂM
1 812070001 Huỳnh Châu An Nữ 6
2 812070002 Huỳnh Diệp Trâm Anh(0938 737 857)  8
3 812070003 Bùi Ngọc Bảo Châu Nữ 7
4 812070004 Nguyễn Dương Minh Châu Nữ 8
5 812070006 Cao Ngọc Dung Nữ 7
6 812070007 Lê Quý Vĩnh Đan Nữ 8,5
7 812070011 Đoàn Công Hải Nam 7
8 812070012 La Duy Hải Nam 7,5
9 812070013 Nguyễn Thị Cẫm Hằng Nữ 7
10 812070014 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 8
11 812070010 Phan Trung Hiếu Nam 7
12 812070015 Nguyễn Minh Hòa Nam 7
13 812070023 Nguyễn Văn Lập(01695690002) Nam 6
14 812070020 Tạ Khiết Liên Nữ 7
15 812070018 Nguyễn Thị Kiều Liên Nữ 7
16 812070017 Nguyễn  Lê Thùy Linh Nữ 8
17 812070021 Mai Thúy Loan Nữ 6,5
18 812070022 Nguyễn Thị Thủy Loan Nữ 8
19 812070024 Lê Công Minh Nam 5
20 812070027 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 7
21 812070030 Trần Cẩm Thanh Ngân Nữ 6
22 812070031 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 7
23 812070032 Trịnh Thị Ánh Ngọc Nữ 6
24 812070034 Nguyễn Hà Thùy Nhi Nữ 8
25 812070033 Lê Tiểu Nhi Nữ 7
26 812070035 Nguyễn Thị Diễm Phương Nữ 7
27 812070036 Thái Hoàng Sơn Nam 6
28 812070019 Nguyễn Minh Tâm Nam 0
29 812070047 Trương Nữ Giao Tâm Nữ 6
30 812070037 Văn Đình Thi Nam 6
31 812070040 Nguyễn Thị Nguyên Thủy Nữ 7
32 812070039 Trịnh Nguyên Diễm Thi Nữ 7
33 812070038 Đinh Nguyễn Thy Thy Nữ 8
34 812070042 Nguyễn Hùynh Trang Nữ 6
35 812070043 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 8
36 812070044 Hồ Dương Thanh Trúc Nữ 9
37 812070045 Lê Anh Tuấn Nam 6
38 812070048 Trần Minh Tùng Nam 5
39 812070054 Nguyễn Văn Út Nam 8,5
40 812070050 Đỗ Thị Thúy Vân Nữ 9
41 812070052 Nguyễn Thị Thu Xuân Nữ 7,5
42 812070051 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 7
1 Quản trị tài chính 08DDL ThS. Nguyễn Phú Quốc 4 60 2-13 2 Chiều C.03 05/09/11 26/11/11
2 Anh văn du lịch chuyên ngành 3, 4 08DDL ThS. Phan Anh Hoàng 4 60 2-13 4 Chiều C.03 05/09/11 26/11/11
3 Tổ chức và điều hành chương trình DL 08DDL ThS. Huỳnh Thanh Thi 3 45 2-10 6 Sáng C.10 05/09/11 05/11/11
4 Marketing du lịch 08DDL ThS.GVC. Lâm Ngọc Điệp 3 45 2-10 6 Chiều C.03 05/09/11 05/11/11
5 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 08DDL ThS. Vũ Thu Hiền 2 30 2-7 5 Chiều C.03 05/09/11 15/10/11
6 Văn hóa các dân tộc Đông Nam Á 08DDL GVC. Lê Đức Nga 2 30 8-13 5 Chiều C.03 17/10/11 26/11/11
7 Quản trị chiến lược 08DDL ThS. Nguyễn Văn Hội 4 60 2-13 3 Chiều C.03 05/09/11 26/11/11
8 Thực hành nghề nghiệp 2 08DDL 2
1 TOU2203 Quản trị du lịch lữ hành 09CDL Cô Lê Thị Lan Anh 4 60 2-13 4 Sáng 004 05/09/11 26/11/11
2 MKT2203 Marketing du lịch 09CDL TS.GVC. Hà Nam Khánh Giao 3 45 8-16 3 Sáng 004 17/10/11 17/12/11
3 TOU2204 Tổ chức và điều hành chương trình DL 09CDL ThS. Huỳnh Thanh Thi 2 30 11-16 6 Sáng 004 07/11/11 17/12/11
4 ETC2202 Anh văn du lịch chuyên ngành 1 09CDL ThS. Phan Anh Hoàng 4 60 2-7 3
6
Sáng 004 05/09/11 15/10/11
5 VLC2203 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 09CDL ThS. Vũ Thu Hiền 2 30 2-7 2 Sáng 004 05/09/11 15/10/11
6 VLC2202 Văn hóa các dân tộc Đông Nam Á 09CDL GVC. Lê Đức Nga 2 30 11-16 5 Sáng 004 07/11/11 17/12/11
7 POL2004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 09CDL ThS. Lại Văn Nam 3 45 2-10 7 Sáng 004 05/09/11 05/11/11
8 INM2201 Hệ thống thông tin quản lý 09CDL ThS. Đinh Xuân Thọ 3 45 2-10 5 Sáng 004 05/09/11 05/11/11
9 ETC2203 Anh văn du lịch chuyên ngành 2 09CDL Thầy Nguyễn Văn Công 4 60 8-16
14-16
2
4
Sáng 004 17/10/11 17/12/11
1 ICO2202 Thanh toán trong nước và quốc tế 10CDL ThS. Đoàn Nam Hải 3 45 2-10 5 Chiều A.11 05/09/11 05/11/11
2 ENM1003 Anh văn căn bản 3 (cấp độ 1) 10CDL Cô Nguyễn Thị Ngọc Tiên 4 60 2-13 3 Sáng B.10 05/09/11 26/11/11
2 ENM1003 Anh văn căn bản 3 (cấp độ 2) 10CDL ThS. Chu Quang Phê 4 60 2-13 4 Sáng C.10 05/09/11 26/11/11
3 PSY2202 Tâm lý du khách 10CDL Thầy Trần Chí Vĩnh Long 2 30 2-7 6 Chiều A.11 05/09/11 15/10/11
4 ETC2214 Anh văn du lịch căn bản 10CDL Cô Nguyễn Thanh Thảo 4 60 2-13 4 Chiều A.11 05/09/11 26/11/11
5 TOU2200 Du lịch sinh thái 10CDL Thầy Phạm Văn Hương 3 45 11-16
14-16
5
2
Chiều A.11 07/11/11 17/12/11
6 AAM2212 Nguyên lý kế toán 10CDL ThS. Nguyễn Thu Hiền 4 60 2-13 2 Chiều A.11 05/09/11 26/11/11
7 FIN2203 Tài chính – Tín dụng 10CDL ThS. Hoàng Tôn Thanh Uyên 3 45 8-16 6 Chiều A.11 17/10/11 17/12/11
8 LAW2201 Luật du lịch 10CDL ThS. Huỳnh Thanh Thi 2 30 14-16 3
4
Chiều A.11 28/11/11 17/12/11
9 MAT2202 Toán kinh tế 10CDL ThS. Dương Phương Liên 4 60 2-13 3 Chiều A.11 05/09/11 26/11/11

CÁC BẠN SINH VIÊN VUI LÒNG ĐỌC THÔNG BÁO

LIÊN QUAN ĐẾN LỚP MÌNH ĐANG HỌC

QUA CÁC COMMENT BÊN DƯỚI

Chúc mừng các bạn sinh viên khóa 07 CDL nhân ngày tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn 06DDL ngày vinh quang

Chúc các bạn vững tin bước vào đời và thành công

THÔNG BÁO LỚP 08 CDL

ôn tập thi kết thúc môn học

Bảng điểm giữa kỳ


Lịch thi cuối kỳ

Môn học: Phương pháp tổ chức và điều hành chương trình du lịch

Thời gian làm bài: 90 phút

Được tham khảo tài liệu

Thời gian Thi: 7 h 00 Ngày 6/01/2011

Địa điểm: Cơ sở Phan Văn Hớn

Điểm cuối kỳ


13 phản hồi

 1. DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
  LỚP 06DDL
  NHÓM : HUỲNH THANH THI

  STT HỌ VÀ TÊN LỚP LĨNH VỰC ĐỀ TÀI ĐK
  1 ĐINH NGỌC DẠ THẢO 06 DDL Chiến lược quảng bá sản phẩm du lịch tại công ty DL Bến Thành
  2 ĐÀNG LÂM THUẦN 06 DDL Phát triển sản phẩm du lịch TPHCM – Campuchia
  3 BẠCH QUANG THUẬN 06 DDL Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tour Outbound
  4 ĐỘ TRẦN THUYÊN 06 DDL Phân tích mối quan hệ giữa nhà điều hành du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ
  5 LÊ THỊ THƯỞNG 06 DDL Chiến lược phát triển thị trường khách nội địa tại công ty DL Thành niên xung phong_ VYC
  6 LÊ THỊ TĨNH 06 DDL Giải pháp khai thác du khách nội địa tại công ty DVDL Bùi Gia
  7 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 06 DDL Chiến lược phát triển thị trường Khách du lịch Hàn quốc đến Việt nam
  8 LÂM THỊ THÚY TRINH 06 DDL Phân tích quy trình điều hành du lịch tại công ty Du lịch Tân Định
  9 TRẦN THỊ BÍCH VÂN 06 DDL Chiến lược phát triển du lịch TP.HCM 2010 – 2015

  Tổng số : 09 sinh viên

  • Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

   1.Trang bìa
   2.Trang lời cảm ơn.
   3.Trang đánh giá thực tập của khoa
   4.Trang mục lục.
   5.Các trang nội dung báo cáo bao gồm các phần:
   a.Lịch làm việc có nhận xét và ký xác nhận của cán bộ hướng dẫn mỗi tuần
   b.Báo cáo kết quả tìm hiểu về tổ chức hành chính, nhân sự của cơ quan nơi thực tập.
   c.Báo cáo kết quả tìm hiểu về các hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của cơ quan nơi thực tập.
   d.Nội dung công việc được phân công.
   e.Phương pháp thực hiện.
   f.Kết quả đạt được qua đợt thực tập.
   ·Những nội dung kiến thức lý thuyết nào đã được củng cố.
   ·Những kỹ năng thực hành nào đã học hỏi được.
   ·Những kinh nghiệm thực tiễn nào đã tích luỹ được.
   ·Chi tiết các kết quả công việc mà mình đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập
   6.Trang phụ lục (nếu có).
   7.Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong

 2. Các bạn nhóm báo cáo tốt nghiệp lớp 06DDL và lớp 07CDL khẩn trương, chuyển file báo cáo của tuần cho thầy nhé.

  • Xin chào thầy,
   Em thấy “Giáo trình Thủ tục Xuất nhập cảnh-tác giả Huỳnh Thanh Thi” có nội dung hay quá. Hiện tại em rất cần sách này. Không biết thầy có in bán ở nhà sách nào không? Nếu không có bán, thầy có thể cho em mượn copy được không & gặp thầy ở đâu để mượn? Em cần học ngay tuần sau. Xin cảm ơn thầy rất nhiều.

 3. Xin lỗi thầy cô, cùng các anh chị vì em đã Spam bài viết.

  Hiện tại em thấy trường mình thực sự chưa xây dựng được một môi trường mạng hiệu quả cho sinh viên, điển hình là việc thầy cô và anh chị phải thông qua các trang xã hội như wordpress.com, facebook.com để thảo luận về các đề tài hay khóa luận tốt nghiệp. Vì vậy em đã bạo dạn xây dựng một website để có thể giúp cho sinh viên hiện đang theo học tại trường, hay đã ra trường có một môi trường mạng để tiếp xúc, trao đổi và lưu giữ những khoảnh khắc vàng trong đời sinh viên. Mới đầu có thể website có nhiều thiếu sót, nhưng hy vọng rằng với sự tương tác và giúp đỡ từ phía thầy cô, anh chị và các bạn sinh viên thì chúng em có thể xây dựng và hoàn thiện hơn về nội dung và hình thức của website. Em rất cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô, anh chị và các bạn, đồng thời cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp.
  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

  • Cảm ơn bạn rất nhiều đã xây dựng nơi trao đổi cho các bạn sinh viên trường ĐH Tài chính Marketing. Chúc bạn quản trị tốt diễn đàn và phát triễn

 4. Link website: http://thamdinh.co.cc
  Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi vào chuyên mục Hỏi & Đáp

 5. thay oi cho em hoi on thi ket thuc mon hoc cua lop 08CDL em doc ko duoc thay oi, de cuong thay cho co may cai tui em tim ko ra,hixhix

 6. Cho em hỏi,em đang học cao đẳng nếu muốn liên thông lên đh được k.nêu đươc thì có yêu cầu gì k,vd như về học lưc

 7. sau khi hoc mot nam o truong dh tai chinh mảketing,em thay truong minh con nhieu han che,han che ve co so vat chat,,,,nhu phong thu vien qua nho,luong sach phuc vu cho tai lieu tham khao cua svien k co,,phong tu hoc cung k co,,k co cac cau lac bo,cac doi cong tac xa hoi,,,do la nhung dieu ma sv chung em rat can,,thu nhin vao cac truong nhu bach khoa thu xem. cac ban ay hoc ve ki thuat nhung nha truong van tao dk cho cac ban tham gia nhieu vao cac hoat dong,cac cong tac xa hoi,,rat nang dong,,va co so vat chat thi day du,chu k nhu truong minh,,mun hoc pai,cu
  ng k co cho nao de hoc,,,thay uc che lam ak

 8. TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
  Tình hình là mình có 3 bộ tài liệu 3 môn,cách giải một số phần để ôn cao học vào ufm,bộ đề thi năm 2011 và đợt 1/2012.anh/chị nào muốn thì vào ufm mà không có điều kiện tham dự các lớp học ôn thi.Hoặc những anh/chị ở xa không có điều kiện đi ôn.Thì có thể liên lạc để lâý bộ tài liệu này để có định hướng ôn tập.Anh/chị nào thi thì có thể xin tài liệu qua mail : phamquangnghia336@yahoo.com.vn
  Mong là giúp nhau cùng bước qua ngưởng cửa quan trọng này.

 9. co ai hoc tai chinh ngan hang hok?

 10. minh la tan sinh vien 2012 cua truong dh tc marketing

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: