HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO – ĐỀ ÁN – TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

LÀM BÁO CÁO

Giảng viên: Huỳnh Thanh Thi

https://i1.wp.com/img94.imageshack.us/img94/8892/hinhthi.jpg

Lời giới thiệu :
Có thể nói cáo cáo thực tập là một tác phẩm vô cùng quan trọng, và là đứa con tinh thần của thời sinh viên. Song làm thế nào, viết như thế nào, sưu tầm tư liệu như thế nào ? vào công ty thực tập phải làm gì ? thì sinh viên còn quá nhiều bỡ ngỡ và có thể nói đó là quá trình học tập. Chính vì vậy tôi soạn bản hướng dẫn này nhắm giúp sinh viên phần nào tháo gỡ các khó khăn ấy, Nếu các bạn sinh viên, các thầy cô giáo có ý kiến bổ sung thêm tôi rất hoan nghênh, mọi ý kiến phê bình tôi điều trân trọng để cuối cùng bài báo cáo thực tập của sinh viên sẽ có chất lượng hơn.

Trong khuôn khổ tài liệu này, chúng tôi thống nhất dùng Báo cáo thực tập trong điều kiện cụ thể của hệ đào tạo, sinh viên có thể thay đổi cho phù hợp.
Mục đích làm Báo cáo thực tập :
Làm báo cáo thực tập là dịp để sinh viên
– Rèn luyện các kỹ năng tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi phương diện.
– Giúp cho sinh viên củng cố , nâng cao kiến thức thực tiễn thực tập tại doanh nghiệp.
– Làm quen với công việc thực tiễn
– Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Các thắc mắc khi làm báo cáo thực tập
Trong quá trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập sinh viên cần nhớ và trả lời các câu hỏi lớn như sau :
1. Làm gì ?
2. Làm như thế nào ?
3. Kết quả ra sao ?
Trả lới tốt được 3 câu trên sinh viên sẽ thành công và dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn.
Làm gì ?
Là các nhiệm vụ được giao hoặc tự mình xác định cần phải giải quyết.
làm như thế nào ?
Nhận định đánh giá những công việc tại cơ quan thực tập.
Ghi chép lại các tài liệu tham khảo, website v.v.v tham khảo để trích dẫn và sắp xếp vào phần phụ lục.
Nội dung rõ ràng, hình ảnh minh họa chi tiết, phù hợp với yêu cầu.
Thiêt kế các chương trình chi tiết và nội dung thuyết minh phù hợp.
Kết quả ra sao ?
Kết quả mình làm sau khi hoàn thành bài báo cáo, nội dung, hình ảnh.v.v.
Đánh giá kết quả, so sánh với ý muốn ban đầu, so sánh với bài báo cáo của người khác.
Đề ra phương hướng khắc phục những cái chưa giải quyết được,…
Yêu cầu đối với sinh viên
Sinh viên phải nắm vững nội dung sẽ báo cáo
Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ quy định về nhân viên thực tập tại công ty, nội quy, giờ giấc, cách đồng phục và các quy định riêng của từng công ty. Và chọiu sự quản lý của nhân viên Hướng dẫn thực tập tại công ty.
Sinh viên phải có trách nhiệm gặp giáo viên hướng dẫn hàng tuần để báo cáo công việc đã làm trong tuần và xin ý kiến về cáccông việc tiếp theo. Thờigian gặp giáo viên được sắp xếp theo lịch của nhà trường. Nếu torng điều kiện cho phép có thể liên lạc qua e mail.
Trong thời gian sinh viên đi thực tế phải báo cáo với giáo viên hướng dẫn.
Kỷ luật :
Trước khi tốt nghiệp, khoa tỗ chức hội đồng xét duyệt tư cách bảo vệ tốt nghiệp và xem xét nghiêm túc các trường hợp sau:
– Sinh viên cả đợt làm báo cáo thực tập không gặp giáo viên Hương dẫn sau lần giao nhiệm vụ đầu tiên, hàng tuần không báo cáo tiến độ thực hiện sẽ bị xử lí như không thực tập
– Đến hạn nộp báo cáo mà không nộp sẽ bị xem như không làm báo cáo thực tập
– Sinh viện tự ý bỏ thực tập, bị cơ quan ( nơi thực tập báo cáo về cơ quan)
Các bước tiến hành khi làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
1. Nhận đề tài
2. đi tìm tài liệu tham khảo tại các thư viện, các cơ quan trường học… hoặc qua bạn bè… Đây là khâu rất quan trọng, có tài liệu tham khảo tốt sẽ đảm bảo cho công việc sau này.
3. Viết đề cương báo cáo thực tập
4. báo cáo sơ bộ với giáo viên hướng dẫn tình hình thực hiện đề cương và kết quảthực tập.
5. Hoàn chỉnh báo cáo thực tập tốt nghiệp.
6. Nộp báo cáo cho giáo viên huớng dẫn và duyệt lần cuối.
7. Nộp báo cáo cho khoa.
8. Chuẩn bị trình bày và báo cáo về bài viết của mình.
Trình bày báo cáo thực tập.
Font chữ :
Quy định cỡ chữ 13 New Time Roman hoặc Arial cỡ chữ 12
Khỗ giấy :
Khổ giây A 4 , lề trái 4.0, lề phải 2,5, lề trên 2,0 , lề dưới 2,0
Bìa :
Chữ trình bày bìa phải thât đơn giản, không chọn font chữ cầu kỳ phức tạp.
Công cụ viết báo cáo : Các tư liệu thu thập được tại cơ quan thực tập, đĩa CD, lưu các nội dung báo cáo
Một số vấn đề về bản quyền :
Sinh viên không được copy các bài báo cáo thực tập của các sinh viên khoá trước của trường khác.
Các copy trích dẫn phải tuyệt đối có ghi chú nguồn.
Thời gian nộp báo cáo:
– Thời gian nộp bản nháp trước 2 tuần hạn nộp báo cáo
– Nộp cho trường trước 7 ngày khi báo cáo.
Bố cục bài báo cáo thực tập:
Các lưu ý :
Đánh giá kết quả :

CÔNG VIỆC ĐIỂM
1 Mức độ thời sự của bài báo cáo 15
2 Nội dung hấp dẫn hợp lý của bài báo cáo 45
3 Tinh thần thái độ làm việc 15
4 Khả năng đọc sách tham khảo 5
5 Khả năng tổng hợp kiến thức và tiếp thu tạo cơ quan thực tập 10
6 HÌnh thức trình bày báo cáo tốt nghiệp 5
7 Thời hạn hoàn thành và nộp báo cáo 5

Báo cáo trước lớp bằng powerpoint 15 phút và phản biện (nếu có):

THAM KHẢO CÁCH TRÌNH BÀY BỐ CỤC TRÌNH BÀY TRANG BÌA

===========================

HƯỚNG DẪN
TRÌNH BÀY BÁO CÁO CHI TIẾT SEMINAR

Để thống nhất cách trình bày báo cáo chi tiết Seminar, Thầy đã tham khảo các hướng dẫn và đưa ra một số vấn đề cần thiết khi trình bày một đề tài – luận văn tốt nghiệp như sau:

1. Trang bìa (xem mẫu Ở trên)
2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)
3. Trang lời mở đầu (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
– Viết ngắn gọn.
– Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..
4. Trang Lời cảm ơn: (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
5. Trang Nhận xét của cơ quan tác giả thực tập (nếu có); không đánh số trang, xem mẫu kèm theo.
6. Trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:
– Kết cấu, phương pháp trình bày.
– Cơ sở lý luận.
– Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn, đồ án.
– Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.
– Kết quả: Đạt ở mức nào? (hoặc không đạt). Không cho điểm vào trang nhận xét này.
8. Trang Mục lục (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
9. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
10. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của đồ án, luận văn (xem mẫu kèm theo)
11. Cách thể hiện báo cáo chi tiết (xem các mẫu kèm theo)
– Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1
– Báo cáo chi tiết viết trên khổ giấy A4
– Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt,
– Viết theo chương, mục, các tiểu mục (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục, tiểu mục,…)
– Mỗi trang được trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo).
– Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự abc
– Chữ viết ở các trang của đồ án, luận văn là size 13, Font Times New Roman, không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.
– Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,
– Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường ĐHCN…có thể in màu.
– Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.
– Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các Bảng, biểu, hình,…
– Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo)

Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo của mình

=================================================

ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỀ LỮ HÀNH

Giai đoạn 1: Công tác chuẩn bị trước khi đi tour thực tập. Giai đọan này rất quan trọng.

Các bạn sẽ thu thập tư liệu, tìm hiểu về các điểm tham quan mình sẽ đến ( báo trí, sách vở, internet…). Nếu các bạn có chuẩn bị tài liệu trước sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát về điểm tham quan và phần thuyết minh trên xe của bạn sẽ tốt hơn. Các bạn sẽ được cập nhật những kiến thức mới và hay từ các thầy hướng dẫn. Đại bộ phận sinh viên các trường đại học ngành du lịch không chuẩn bị gian đọan này. Nên đa phần HDV tại các trường Đại Học yếu về kiến thức so với các Trường Trung cấp du lịch rất nhiều. (Mình đã được đi rất nhiều tour thực tập với sinh viên Đại Học và học viên Trung Cấp Du Lịch).

Giai đoạn 2: Khảo Sát Thực Tế Tour Thực Tập.

Chuẩn bị giấy viết, máy ghi âm, máy chụp hình, USB …. ( nên làm việc theo nhóm từ 3 đến 4 người)

_ Giấy viết để vẽ lại sơ đồ đường đi, ghi những điểm quan trọng mà thầy HDV trình bày (chỉ cần nội dung chính vì đã có máy ghi âm nên bạn kg cần ghi chi tiết); vẽ lại sơ đồ tại điểm tham quan.
_ Máy chụp hình có 2 chức năng quan trọng đó là: ghi lại những khỏang khắc đáng nhớ và thời gian mình dừng chân tại điểm ( vì trong File hình có thời gian rất chính xác)
_ Máy ghi âm sẽ giúp bạn có được tòan bộ nội dung tòan bộ chuyến thực tập

Giai đoạn 3: Làm bài báo cáo thực tập nộp cho trường (1 tháng); đây là giai đọan quan trọng nhất và cuối cùng; đánh giá lại tòan bộ thành quả, công tác chuẩn bị của bạn trong suốt thời gian qua của bạn. Nếu như, bạn làm tốt bài báo cáo bạn sẽ được điểm cao, kiến thức bạn sẽ rất vững, tự tin thuyết minh khi bạn tác nghiệp …

Cơ Cấu Nội Dung 1 Bài Báo Cáo Thực Tập

1. Nhận Xét Của Giảng Viên
2. Lời Cảm Ơn
3. Lời Mờ Đầu
4. Lịch Trình Chuyến Đi Thực Tế
5. Sơ Đồ Chuyến Đi Thực Tế
6. Thuyết Minh Theo Tuyến
7. Thuyết Minh Tại Các Điểm Tham Quan
8. Giới Thiệu Đôi Nét Về Tỉnh Và Thành Phố Mình Đến
9. Các Điểm Tham Quan Nổi Tiếng Khác
10. Những Dịch Vụ Tại Điểm
11. Khách Sạn Và Nhà Hàng
12. Các Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí
13. Định Hướng Phát Triển Du Lịch
14. Các Công Ty Lữ Hành
15. Đôi Nét Về Đặc Sản-Ẩm Thực
16. Các Chương Trình Du Lịch
17. Nhận Xét – Đánh Giá của Sinh Viên
18. Giá Cả Một Số Dịch Vụ
19. Kết Bài
20. Giá Tour
21. Tài Liệu Tham Khảo

(trích web vietnamtoursim.edu)

60 phản hồi

 1. DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN
  Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Thanh Thi / 0913.876.443
  Email : huynhthanhthi@yahoo.com

  1. Sản phẩm và dịch vụ du lịch cao cấp
  2. Xác định định hướng và giải pháp phát triển bền vững Khu Du lịch sinh thái (Sinh viên có thể chọn địa điểm khác nhau theo ý mình)
  3. Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty Du lịch trong giai đoạn…
  4. Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty du lịch
  5. Xây dựng mô hình Du lịch sinh thái Vườn …………..
  6. Phân tích thực trạng quản lý chất lượng / các biện pháp hòan thiện quản lý chất lượng tại công ty du lịch
  7. Xây dựng họat động nhóm chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng tại công ty du lịch
  8. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của công ty du lịch…theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000
  9. Tâm lý khách Du khách ( với những điểm đến du lịch tại Việt Nam)
  10. Phát triển Du lịch học đường tại Việt Nam
  11. Phát triển Du lịch mạo hiểm tại Việt Nam
  12. Phát triển Du lịch cho người già tại Việt Nam
  13. Phát triển Du lịch cho người tàn tật trong cuộc sống hiện nay
  14. Giải pháp khai thác tuyến điểm cho tour du lịch
  15. Tác động và hiệu quả của các phương tiện quảng cáo trong việc phát triển kinh doanh du lịch lữ hành tại Công ty Du lịch X
  16. Nghiên về loại hình du lịch sinh thái / du lịch miệt vườn
  17. Những vấn đề cần được quan tâm để hoàn thiện ngũ Hướng Dẫn Viên Du lịch .Việt Nam
  18. Xu hướng và diễn biến tình hình khách du lịch nước ngoài đến Tp.HCM từ năm 2008 đến 2010.
  19. Phát triển sản phẩm city tour tại TPHCM
  20. Giải pháp liên kết Tuyến điểm sản phẩm du lịch TPHCM và các vùng phụ cận
  21. Chiến lược phát triển du lịch sông nước vùng đồng bằng song cửu long

  Lưu ý : Tất cả đề tài trên ĐÃ được nghiên cứu và thực hiện các bạn sinh viên đang lựa chọn tên đề tài cho mình hoặc có ý định nghiên cứu, vui lòng lựa chọn những đề tài mang tính sáng tạo và cập nhật hơn, Hoặc có thể liên hệ với tôi để được tư vấn lựa chọn đề tài.

  • thưa Thầy để có thể hoàn thành 1 bài báo cáo về Lữ Hành thì cần mức chi phí khoảng bao nhiêu ạ.
   Thầy có thể làm ơn trình bày chi sơ sơ mấy chi phí và lịch thực hiện của 1 báo cáo Lữ Hành không ạ.
   EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY NHIỀU Ạ

   • Thầy ơi, thầy có thể chia sẻ cho em một số thông tin này được không ạ. Người làm du lịch ( hướng dẫn du lịch, điều hành, nhân viên phục vụ nhà hàng, điều hành, lễ tân) có thể gặp những khó khăn gì khi tổ chức phục vụ cho khách. Và cơ sở vật chất kĩ thuậtdu lịch và các dịch vụ ( lưu trú, vận chuyển, ăn uống …) có vai trò như thế nào đối với chất lượng chương trình du lịch.

 2. Thầy ơi cho em hỏi : phân tích quá trình thực hiện một chương trình tour nội địa là như thế nào ạ?

 3. THẦY ƠI : BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP VỚI ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH TOUR NỘI ĐỊA cách làm có giống nhau không ạ?và làm như thế nào ạ?

 4. THẦY ƠI :
  BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP VỚI ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH TOUR NỘI ĐỊA cách làm có giống nhau không ạ? và làm như thế nào ạ?

 5. thay oi. em dang lam mot bai bao cao tot nghiep
  nhung tui em moi lan dau lam con nhieu bo ngo lam ah
  em hoc ben ngoai ngu du lich nhung chanh biet phai lam nhu the nao ca
  thay co the giai dap va jup em phan nay duoc khong ah
  em cam on thay nhieu
  ngockinh

 6. thay oi thay cho em lop khuyen chon de tai di nhe.de tai rong wa em hyok bit chon nhu the nao cho phu hop ca.

 7. thay cho em hoi cach viet bao cao ve chuyen tham quan o phan thiet viet nhu the nao a

 8. Thưa Thầy!
  Em la sinh viên khoa du lịch(quản trị NH-KS),e vua thuc tap xong o Nha Khach,nhung thua thay vi noi day cung cach lam viec khong nhu cua NH-KS ngoài,nen viec thu thap kien thuc de viet thanh bai bao cao cho chuyen nganh thi qua nhieu thieu sot,xin phep thay co the giup em giải pháp cho tot nhat cho bai bao cao nay ko ạ !!!em cam on thay rat nhieu…

 9. Tôi đang làm bài báo cáo thực tập về hướng dẫn viên du lịch,tôi không đi thực tập ở các công ty mà là ở bảo tàng tphcm, tôi lấy đề tài ” Làm sao giữ chân du khách và quay lại bảo tàng tphcm “.
  Có anh chị nói đề tài này hay nhưng cũng có người nói đây cũng là đề tài khó
  Tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi cũng không thể thay đỗi được đề tài nữa và tôi cũng muốn thay đổi vì đây là đề tài của tôi . Xin cho tôi vài góp ý, xin cám ơn

 10. Chào anh,
  Em đang làm đề tài nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Úc, đề tài phát triển du lịch sinh thái bền vững ở đồng bằng sông cửu long Việt Nam. Em đang gặp một số khó khăn về số liệu và hiện trạng thực tế.
  Em dự định về Việt nam trong tháng 9 tới, em có xem qua web của anh và thấy có rất nhiều thông tin rất bổ ích. Và được biết thêm anh đang tham gia công tác giảng dạy. Em rất mong anh giúp em thực hiện đề tài này.
  Thực ra đề tài này thầy hướng dẫn em cũng rất ít gặp em, thầy rất bận, em sợ em không đủ thời gian thực hiện.
  Em rất mong anh cho em sự phản hồi.
  Ngọc

 11. em muốn hỏi các anh chị và thầy giáo: phân tích công việc điều hành tour như thế nào? Nếu ai biết câu trả lời, xin anh chị, thầy vui lòng liên lạc lại địa chị em đã ghi. Em xin cảm ơn.

 12. thay oi! ngay mai e phai nop bai bao cao roi ma bay gio e lam chua dau vao dau het e lo wa di…..

 13. thầy ơi!
  em là sinh viên khoa văn hóa du lịch ở đại học văn hóa hà nội. em đang làm đề tài nghiên cứu khoa học, em muốn làm đề tài nghiên cứu về việc đánh giá tài nguyên sinh vật trong việc phục vụ các loại hình du lịch mới ở nước ta hiên nay. liệu đề tài em chọn có rông quá không? và nếu thu hẹp thì sẽ phải làm thế nào hả thầy?
  mong thầy trả lời sớm giúp em!

 14. Thay oi.
  thang 5 nay em phai nop bai tieu lan rui ma bay gio thi em chua biet cach viet bai
  chung em khac voi cac ban sinh vien ben ngoai do vay ma cach viet Tl cua chung em cung gap 1 so van de kho khan
  quan su ma thay
  thay gup em dc ko?

 15. em đang thực tập trong một công ty xây dựng sắp phải viết luận văn tốt nghiệp nhưng em không biết viết ve mảng nào mong các anh chi goi y giúp em?em cam on nhieu

 16. e chuan lam` bao cao tot nghiep, e chon de tai Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty du lịch. e mong thay giup do de tim hieu lam nhu the nao. e cam on thay

 17. Thay lam on giup em de an lap ke hoach va chien luoc duoc k?e dang thuc tap ve de tai do.

 18. Em chào thầy ạ, em đang làm khóa luận về ứng dụng e-marketing với du lịch văn hóa. Nhưng vì em không tìm được nhiều tài liệu về du lịch văn hóa nên rất mong thầy có thể gợi ý cho em các tài liệu liên quan được không ạ? Em rất mong chờ phản hồi của thầy. Em cảm ơn ạ.

 19. thay oi cho em hoi. Em hoc nganh bien phien dich tieng anh nhung lai thuc tap o truong THCS. em khong biet luc di thuc tap thi em co the lam cong viec gi va lam nhu the nao?em cung khong biet cach viet bao cao o truong nhu the nao nua. Mong Thay giup em
  Em cam on thay

 20. Biên dịch phiên dịch là chuyên ngành nhỏ của ngành Ngoại ngữ, em có thể bố trí tham gia trợ giảng môn ngoại ngữ tại trường. Sau đó làm báo cáo về việc giáo án giảng dạy tại 1 lớp – khóa học nào đó.
  Chúc em thành công

 21. thay oi.cho e hoj e dag lam bao cao thuc tap khach san.nhung ma thuc trang de nang cao phat trien khach san thi ntn a

 22. Thay oi! Em dang lam mot de tai tot nghiep bac cao dang. De tai cua em co ten la “nang cao va dao tao doi ngu nhan vien phuc vu trong nha hang- khach san”. Thay co the cho em duoc biet them mot so giai phap nang cao duoc khong a? Em cam on thay!
  Em chuc thay luon manh khoe vui ve va thanh cong!

 23. Thầy ơi! Con thực tập ở công ty quen mà khi làm bài báo cáo ngành quản trị kinh doanh, công ty người ta không muốn tiết lộ thông tin về số liệu của công ty thì phải làm sao thầy nhỉ?

 24. Em có thể xin mail hoặc nick yahoo để nói chuyện hỏi bài được chứ ạ. Các bạn cũng có thể truy cập vao mail của mình để chia sẻ thông tin, những thắc mắc để chúng ta có thể hoàn thành bài báo cáo một cách dễ dàng và tốt nhất. ” dangtra90@gmail.com” Rất mong mọi người giúp đỡ

 25. thay oi cho em hoi cach lam bao cao kien tap nhu the nao a.co giong voi bao cao thuc tap ko? em hoc nam thu3 nen phai di thuc tap nghiep vu 1thang

 26. thầy ơi em làm báo cáo về khảo sát loại hình du lịch mice của công ty saigontourist.thầy có thể cho em định hướng làm được ko ạ?em cam ơn thầy nhiều!

 27. Thưa thầy! Em đang làm báo cáo thực tập về ‘Phát triển du lịch mạo hiểm “nhưng không biết lấy tài liệu ở đâu cả, mong thầy có thể cho em một vài ý kiến ạ!

 28. em chào thầy!
  Thưa thầy , bài báo cáo thực tập và đề tài báo cáo thực tập là làm gộp chung vào hay làm từng phần riêng biệt
  ạ?
  Trường em giới hạn làm bài báo cáo thực tập ( em chọn tour city và tour Phan Thiết )giới hạn trong 15 trang thì có cần nói về ví trí địa lí của địa phương đó không ạ?
  em cảm ơn thầy!!

 29. thay oi cho em hoi em dang thuc tap tai cong ty nhat chuyen thiet ke game ,em dang lam bao cao thuc tap thầy co the chi giup em nen lam nhu the nao khong ? cam on thay

 30. thay oi cho em hoi em dang thuc tap tai cong ty nhat chuyen thiet ke game ,em dang lam bao cao thuc tap thầy co the chi giup em nen lam nhu the nao khong ? cam on thay .thay co the cho em xin email cua thay ko a

 31. CHAO AH CONG IEC BAO CAO LA TOT NUNG A CHUA NEU RO CAC NOI DUNG BAO CAO CU THE TUNG NGHANH DE GIUP SINH VIEN LAM TOT KHI SINH VIEN CAN DEN NHUNG CHUYEN NGHANH VI THE A MUON JUP HO ANH CAN PHAI HO TRO HO NHIEU CACH HON BANG CHINH CAC NHANH DUA RA CU THE BAO CAO THE NAO OK HCU’

 32. em dang hoc nghanh dieu duong va em phai lam bao cao tot nghiep nhung em ko biet lam tn ca.e rat mong dc giup do.e xin cam on

 33. thầy ơi cho em hỏi. em đang định đi thực tập ở công ty tổ chức sự kiện nhưng em không biết mình phải lam đề tài báo cáo tốt nghiệp về cái gì. thầy có thể tư vấn cho em và chi cho em được không thầy. em cám on thầy rất nhìu.

 34. THAY OI CHO EM HOI THAY SUY NGHI CU THAY NHU THE NAO VE NGANH DU LICH O DONG BANG SONG CUU LONG?

 35. thầy ơi! em la sinh viên khoa du lich. Em có câu hỏi thắc mắc mà không trả lời được. thầy giúp em với: ( Cách thức tham quan du lịch là gì? Cách thức tham quan này tác động gì đến phương pháp. hướng dẫn tham quan ???? ). Em cảm ơn thầy nhiều. chúc thầy mạnh khỏe

 36. E ben khoa marketing de taj cua e la lap ke hoach phat trien tiep thi cho san pham va dich vu nhung ctx cua e thuc tap la cty dv du ljh van taj cho e hoj e lam de taj nay dc k thay (co)

 37. thay ơi,jiup e voi e dang lam bai bao cao tot nghiep ve danh ja y thuc cua sinh vien khoa trung trong e ma e ko bbjk viet nhu the nao,e kung tim tai lieu nhung ko co nhju thay ak
  thay jup e voi nhe e sap phai nop bai zui thay ak
  e kam un thay nhiu ak

 38. thay oi cach viet bao cao thuc tap nganh tieng anh minh nen viet nhu the nao? co giong voi cac nganh khac khong thay

 39. toi dang chuan bj lam laun van tot nghiep,toj thuc tapo khach san cong doan ma khong biet nen chon de taj gj? mong duoc giup do

 40. em đang thực tập tại khách sạnlam kế toán khsạn nhưng lại k pik làm luận văn tốt nghiệp ji`? Mong thầy giúp đỡ

 41. THAY OI.EM THUC TAP O MOT CONG TY TNHH NHO.EM DA CHON DE TAI LA TIM HIEU VE SU HINH THANH VA PHAT TRIEN CUA CONG TY.NHUNG EM CHUA BIET VIET J CA.THAY GIUP EM VOI,THAY CO THE CHO EM 1 BAI TIEU LUAN MAU DUOC KO?

 42. thầy ơi. em thực tập về đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng phần đề cương chi tiết em chưa biết phải làm sao cho hoàn chỉnh thầy có thể cho em một mẫu đề cương giống như vậy không ? em cám ơn thầy nhiều nhiều!!!

 43. thây ơi! em không những đi bên lữ hành mà em còn điều hành và thiết kế tour vậy em phải làm báo cáo như thế nào là pk ạ.

 44. EM LAM BAI BAO CAO TRINH BAY BANG POWER POINT VE:VUNG NANG LUONG CUA TINH THE. MA EM KO BIET BO CUC NHU THE NAO DE TRINH BAY ,MONG THAY GIUP VA GUI PHAN HOI CHO EM DOM NHAT

 45. EM LAM BAI BAO CAO TRINH BAY BANG POWER POINT VE:VUNG NANG LUONG CUA TINH THE. MA EM KO BIET BO CUC NHU THE NAO DE TRINH BAY ,MONG THAY GIUP VA GUI PHAN HOI CHO EM SOM NHAT

 46. thay oj zup e voi’ e con` 2 tuan nua~ phai? nop bao’ cao’ thuc tap tot ngiep uj`.ma` bay jo` e van chua lam` dk j ka? k co tai` lieu thay` ak.thay co’ Fai nao` k? gui cho e voi’>>>>>>>>>>>>>

 47. em đang rất cần gấp 1 bài hướng dẫn nghiệp vụ du lịch,vấn đề là,em ko học môn này mà vẫn bắt làm bài,em rất cần các anh chị nào đã từng trong du lich có thể giúp đở em qua môn này,anhtuan201@yahoo.fr

 48. thua thay em dang lam bao cao thuc tap nganh CNTT, de tai em chon la quan ly kho hang. mong thay giup do em nen lam the nao ak thay? em cam on !

 49. E chào Thầy e làm báo cáo về mô hình kinh doanh sàn giao dich điện tử thầy có thể hướng dẫn em nên đi theo hướng thế nào không ạ? e cảm ơn Thầy nhiều

 50. e chao thay.thua thay em dang lam bao cao tot nghiep de tai :danh gia tai nguyen quang boxit,em dang gap rac roi trong cach trinh bay.mong thay hay giup do e.e xin ccam on thay

 51. Việc làm hấp dẫn
  vieclamhapdan.com/ – việc làm hấp dẫn – tuyển dụng
  nhanh – thông tin doanh nghiệp.

 52. thầy ơi,trong phần thảo luận của 1 bài báo cáo thì phải trả lời cho những câu hỏi nào ạ

 53. thay oi e duoc giao de tai thuc tap la phan tich ket qua hoat dong kinh doanh va e cam thay minh kho co the lam tot cho de tai nay e thay nan lam thay giup e voi e phai bat dau tung buoc nhu the nao day ạh

 54. Em chào Thầy
  Em muôn làm báo cáo thực tập về quản tri tài chính thầy cho em xin lời khuyên là em nên đi sau vào phần nào hoặc thâỳ có thể cho em biêt là quản trij tai chinh no bao gồm những gì.
  Em xin cảm ơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: